Wet bescherming klokkenluiders vergroot de veiligheid binnen organisaties

Klokkenluiders

Na een aantal schandalen is er momenteel veel te doen over het wetsvoorstel om vertrouwenspersonen te verplichten. Ondertussen is een andere belangrijke wet bijna ongemerkt ingegaan. Sinds 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) grotendeels van kracht. Deze vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Het doel van de Wbk is om een veilige meldcultuur te bevorderen, waardoor misstanden beter aangepakt of voorkomen kunnen worden. Door de Wbk worden meer klokkenluiders beter beschermd. Dit vergroot de fysieke en psychologische veiligheid binnen organisaties. 

Onder de nieuwe wet kan er meer gemeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een (dreigende) overtreding van regels die bedoeld zijn om de fysieke veiligheid van mensen te beschermen of die het milieu aantasten. Zo’n overtreding moet dan wel ernstig zijn of vaak voorkomen. Als iemand zijn veiligheidshelm een keer vergeet op te zetten, dan kun je die persoon daar wel even direct op wijzen. Dat is geen klokkenluidermelding. Het wordt echter anders, als meerdere medewerkers zich vaak niet aan de veiligheidsvoorschriften houden. 

Het moet daarbij dan wel om concrete regels gaan en er moet sprake zijn van een patroon of een...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Algemeen sociale veiligheid