Good Practices verminderen discriminatie op de werkvloer

De SER verzamelt voorbeelden van bijdragen aan het tegengaan van discriminatie bij de arbeid. In veel gevallen gaat het niet expliciet om het bestrijden van discriminatie maar om goede praktijken die direct of indirect een bijdrage leveren aan het tegengaan / verminderen daarvan.

De voorbeelden zijn afkomstig uit diverse bronnen en onderverdeeld naar terrein / onderwerp. De voorbeelden zijn afgeleid uit gerichte antwoorden op de vragen en voor een ander deel een algemene uiteenzetting waarbij een vragenlijst van de SER wel is meegenomen maar niet strikt per vraag is beantwoord. Daarnaast is er een deel waarbij geen gebruik is gemaakt van de vragenlijst van de SER.


Voorbeelden van antidiscriminatie op de arbeidsmarkt (zoals rijksoverheid, gemeenten)

Voorbeelden per thema (zoals doorstroom vrouwen en beloningsverschillen)

Instanties die actief zijn op het terrein van tegengaan van discriminatie

Bron: SER
 

Algemeen sociale veiligheid