Informatieovervloed zorgt voor minder werktevredenheid

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel
Werknemer kijkt naar prikbord vol informatie

Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over de arbeidsomstandigheden dan hun collega’s. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 van CBS en TNO. In 2018 kreeg 1 op de 3 werknemers op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken.

In 2014 ervaarden nog maar 1 op de 4 werknemers informatieovervloed. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een onderzoek van CBS en TNO onder ruim zestigduizend werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar.

Hoogopgeleid
Het percentage werknemers dat last heeft van informatieovervloed ligt onder hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog als onder laagopgeleiden, 40 tegen 14 procent. Bij hoogopgeleiden nam het percentage werknemers dat moeite heeft om alle informatie (zoals e-mail, telefoon en sociale media) te verwerken, tussen 2014 en 2018 bovendien het meest toe. Mannen en vrouwen hebben ongeveer even vaak te maken met informatieovervloed: respectievelijk 28 en 29 procent.

De ranglijst van beroepen die kampen met een overvloed aan informatie wordt aangevoerd door managers. Bijna de helft (46 procent) zegt tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat dit nauwelijks te verwerken is. Van de managers in de sectoren zorg, onderwijs en ICT zijn dat er zelfs bijna 6 op de 10. Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met de hoeveelheid informatie die op ze afkomt. Bij werknemers in dienstverlenende, agrarische en transportberoepen komt informatieovervloed relatief weinig voor.

Minder tevreden
Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel tevreden over hun totale arbeidsomstandigheden, dan van degenen die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is: 66 procent van de mensen die informatieovervloed ervaren is tevreden over de arbeidsomstandigheden tegen 75 procent van de werknemers die dit minder ervaren. Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken: 57 procent heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij werknemers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk gold dit voor respectievelijk 44 en 24 procent.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid