Medewerkers geven de voorkeur aan behoud eigen bonussen

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel

In tijden van crisis zien werknemers als bezuinigingsmaatregel liever ZZP’ers vertrekken dan af te zien van bonusregelingen. Dat blijkt uit het HR Benchmark 2020 onderzoek van Visma Raet. De voorkeur voor eigenbelang lijkt samen te vallen met de kansen die werkenden voor zichzelf in de toekomst zagen. Nu dat door de coronacrisis onder druk staat, kiest men eerder voor de eigen portemonnee.

Nederlandse medewerkers lijken ten tijde van de coronacrisis weinig solidair met de flexibele schil van hun bedrijf. Bijna 40 procent van de werknemers ziet liever dat de organisatie afscheid neemt van ZZP’ers, terwijl 31 procent eerder afziet van bonusregelingen. Hiermee kiest een deel van werkend Nederland duidelijk om het eigenbelang te verkiezen boven het groepsbelang. Dit blijkt uit het HR Benchmark 2020 onderzoek onder 1.112 werknemers in loondienst en 207 bestuurders en leidinggevenden.

Afzien van bonusregelingen
Vrouwen laten meer solidariteit zien dan mannen. Het stopzetten van bonusregelingen ziet 37 procent van de ondervraagde vrouwen als minst erge coronamaatregel. Mannen hebben een duidelijke voorkeur, 43 procent, voor het verdwijnen van de flexibele schil van ZZP’ers.

Uit hetzelfde onderzoek bleek aan de andere kant dat medewerkers liever extra’s inleveren, dan dat er uitstel op de uitbetaling van het vakantiegeld komt, indien bedrijven worden gedwongen maatregelen te treffen vanwege de coronacrisis.

“Uit het HR benchmark 2020 onderzoek bleek dat 59 procent van de werkenden in de toekomst op het gebied van werk vooral kansen ziet”, zegt HR-directeur Marco Winkel van Visma Raet. “Nu deze kansen onder druk komen te staan, blijken Nederlanders vooral te kiezen voor de eigen portemonnee."

De coronamaatregelen hoeven niet op het bord van de ZZP’er terecht te komen volgens Winkel. "Met creativiteit zijn er tal van oplossingen voor organisaties te bedenken die zowel de medewerker als de ZZP’er niet raken. Denk aan het afzien van reis- of onkostenvergoedingen.”

Bron: Visma Raet

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid