Uitbetaling vakantiegeld waardevoller dan bonusregelingen

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel

De vakbonden stonden afgelopen weken op de achterste benen wanneer werkgevers aankondigden vanwege de coronacrisis de uitbetaling van het vakantiegeld uit te stellen. Uit het jaarlijkse HR Benchmark onderzoek van Visma Raet blijkt dat werknemers veel waarde hechten op tijdige uitbetaling van het vakantiegeld. Als men moet kiezen tussen het vakantiegeld of bonusregelingen gaat de eerste voorkeur van werknemers, maar ook van leidinggevenden, uit naar het schrappen van eventuele bonusregelingen.

Indien bedrijven worden gedwongen maatregelen te treffen vanwege de coronacrisis, leveren medewerkers liever extra’s in dan dat er uitstel op de uitbetaling van het vakantiegeld komt, blijkt uit ons het HR Benchmark onderzoek 2020 van Visma Raet. Het HR Benchmark 2020 onderzoek is uitgevoerd onder 1.112 werknemers in loondienst en 207 bestuurders en leidinggevenden. 3 op de 10 ondervraagde werknemers heeft een duidelijke voorkeur voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel, terwijl 22 procent het later uitbetalen van vakantiegeld als eerste maatregel kiest. Onder leidinggevenden, ondanks hun betere positie ten opzichte van de bonusregelingen, is deze trend nog duidelijker zichtbaar. 38 procent gaat daar voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel en 13 procent voor het later uitbetalen van vakantiegeld.

Uitstel minder probleem voor jongeren
Verder blijkt uit het onderzoek dat werkenden iets minder kansen zien op werkgebied in de toekomst voor oudere werknemers. Rondom jongere werknemers is meer optimisme en dat zet zich ook voort in dit onderzoek naar eventuele coronamaatregelen. Wanneer we kijken naar leeftijdsgroepen zien we dat met name jongeren er vaker voor openstaan om hun vakantiegeld later uitbetaald te krijgen (29%). Onder de 60-plussers is slechts 16 procent hiertoe bereid. In verhouding ziet een kleine groep jongeren (27%) bij voorkeur af van bonusregelingen, onder ouderen is het animo hoger. In de groep van 50-59 jaar kiest zelfs 37 procent voor deze maatregel.

“Het is goed te zien dat medewerkers in deze tijd zeker wel bereid zijn om offers te brengen als dat nodig is”, zegt HR-directeur Marco Winkel van Visma Raet. “Een werkgever mag hierom vragen, indien er sprake is van een herstelplan, maar kan de uitbetaling van het vakantiegeld, niet zonder toestemming van de medewerker uitstellen.” Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Dit onderzoek laat zien dat de meeste werknemers ook echt rekenen op hun vakantiegelduitbetaling, waardoor ingaan op een verzoek tot uitstel voor veel werknemers dan ook geen optie is.

Bron: Visma Raet

Lees meer op overzichtspagina Preventie