Meer asociaal gedrag door mobiele telefoons

Algemeen sociale veiligheid
Ook open werkruimte stimuleert asociaal gedrag
Achtergrondartikel

Volgens een peiling van Eleas, een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in psychosociale risico's op het werk, bevordert het werken in open ruimten en het gebruik van smartphones het asociale gedrag op de werkvloer.  

Asociaal gedrag op het werk
Gesprekken onderbreken, de collega's niet groeten, hard praten aan de telefoon, elkaar op een agressieve toon te woord staan, constant naar de smartphone kijken, ook tijdens vergaderingen…  Asociaal gedrag op het werk vertaalt zich in een gebrek aan hoffelijkheid of respect voor de collega’s, of soms zelfs in verbaal en fysiek geweld. In tegenstelling tot andere vormen van geweld op het werk spreekt asociaal gedrag minder tot de verbeelding, maar het aanhoudende karakter ervan creëert spanningen onder de werknemers. De daaruit voortvloeiende chronische stress en/of het gevoel van onbehagen hebben een grote impact op de fysieke en mentale gezondheid van de mensen, maar ook op hun werkmotivatie.

Peiling
In 2014 werd op vraag van Eleas een eerste peiling rond asociaal gedrag gehouden. Tussen 7 en 16 september 2015 voerde het Institut Ginger een tweede peiling uit onder een representatieve steekproef van 1001 Franse werknemers. Die peiling legt het accent op de impact van de werkorganisatie, het gebruik van digitale middelen en de generatieverschillen.

Open ruimten en smartphones zijn de boosdoeners
Werknemers blijken in hoge mate blootgesteld aan asociaal gedrag op de werkplaats: bijna één op de twee werknemer (42%) komt ermee in aanraking, wat in de lijn ligt van de peiling uit 2014.
Maar liefst 58% van de bevraagde personen vindt dat werken in open ruimten asociaal gedrag in de hand werkt. Die perceptie is identiek, ongeacht de activiteitensector, de grootte van de onderneming of de leeftijd van de werknemers. Dat percentage ligt wel iets lager (52%) wanneer collega's projectmatig samenwerken.

De werknemers veroordelen het overmatige gebruik van mobiele telefoons, zowel tijdens vergaderingen als tijdens individuele gesprekken. Meer dan één op de twee werknemer (53%) vindt het niet kunnen dat een collega tijdens een interne vergadering een telefoonoproep beantwoordt. Terwijl meer dan drie vierde van de 55-plussers (76%) het ontoelaatbaar vindt dat een collega tekstberichten verstuurt tijdens een  persoonlijk gesprek, blijkt dat de jongere generaties minder problemen hebben met dergelijke gedragingen.

Gevolgen van asociaal gedrag
Uit de peiling blijkt dat 68% van de werknemers stress of angst ervaart wanneer ze te maken hebben met chronisch asociaal gedrag, en dat 52% daardoor last heeft van slaapstoornissen.
De gevolgen van asociale gedraging op de productiviteit en de gezondheid van de werknemers verschillen volgens leeftijdscategorie: 67% van de 20-34-jarigen had te kampen met een verminderde werkmotivatie (tegenover 59% van de 55-jarigen); 44% van de 20-34-jarigen ontwikkelde een slecht zelfbeeld (tegenover 29% van de 55-jarigen) en 34% van de 20-34-jarigen kreeg op het werk hysterische (huil-)buien (tegenover 21% van de 55-jarigen), zo blijkt uit de peiling.

Leeftijdsverschillen
Het is opmerkelijk dat asociaal gedrag op het werk een grotere impact heeft op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de jonge generaties (20-34-jarigen). Wie niet beter weet, zou kunnen vermoeden dat jongeren  dergelijke situaties gemakkelijker kunnen relativeren dan hun oudere collega’s, maar niets is minder waar. Jongeren ontwikkelen minder efficiënte cognitieve aanpassingsstrategieën (distantiëring). Dat maakt hen kwetsbaarder op het vlak van zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Aanbevelingen
Bij de economische berekening die bedrijven maken wanneer ze voor open ruimten kiezen, zouden ze concrete maatregelen moeten treffen die de levenskwaliteit op het werk ten goede komen (bv. extra vergaderruimten). Doen ze dat niet, dan dreigen de indirecte kosten (demotivatie, ziekteverzuim) de balans naar de verkeerde kant te doen overhellen.

Het dwangmatige gebruik van digitale tools heeft een negatieve impact op de interpersoonlijke relaties en op de collegialiteit, met nefaste gevolgen voor de personen en voor de organisaties. Bedrijven moeten hier aandacht en tijd aan besteden en moeten rekening houden met deze technologische evoluties bij de organisatie van het werk, de interpersoonlijke relaties en het management.

Het is vooral belangrijk dat ondernemingen duidelijke regels vastleggen rond het gebruik van gsm’s en andere elektronische middelen.

BronEleas

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Prevent.be

 

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid