Praktijkvoorbeelden agressiebestrijding

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak (EVPT) levert diensten en instrumenten aan werkgevers en werknemers met een publieke taak, om hen te ondersteunen in hun aanpak van agressie en geweld.

Op de site van het EVPT zijn veel voorbeelden te vinden van protocollen, beleidsnota's, draaiboeken, gedragscodes en huisregels van organisaties die te maken hebben met agressie en geweld teen het eigen personeel. De voorbeelden zijn behulpzaam bij het ontwikkelen van eigen protocollen en gedragscodes.

Voorafgaand aan het formuleren van beleid en stappenplannen is het belangrijk om een gedegen intern onderzoek te doen. Maatregelen om agressie in organisaties tegen te gaan en om het lot van de slachtoffers ervan te verbeteren zijn vaak gebaseerd op het ‘gezonde verstand’ en op de veronderstelde ‘haalbaarheid’ van die maatregelen. Dat is op zich niet verkeerd, want dergelijke criteria zijn belangrijk en mogen daarom een rol spelen in elke afweging van beleidsmogelijkheden. De ‘face validity’, dat wil zeggen, de waarde en de geldigheid van dergelijke maatregelen bij een eerste vluchtige beschouwing, is hoog. Toch vallen de resultaten vaak tegen. Het gezonde verstand kan er soms behoorlijk naast zitten. Het beste is om interventies te gebruiken waarvan in goed opgezet onderzoek is aangetoond dat ze echt werken. 

Het artikel over Evidence Based Interventies van Herman Steensma biedt alle aanknopingspunten voor het opzetten van een dergelijk onderzoek. Het artikel van Steensma over  Het algemene Agressiemodel kan worden benut als een rijke bron voor het ontwerpen van een hele reeks maatregelen tegen agressie. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken van personen en situaties.

 

Algemeen sociale veiligheid