Werknemers met beperking ervaren belemmeringen

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel

Meer dan de helft van de werknemers met een beperking stuit op belemmeringen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze uitkomst uit onderzoek van Team Vier in opdracht van Microsoft Nederland geeft aan dat het beleid van bedrijven ten opzichte van werknemers met een lichamelijke beperking nog te kort schiet.

Bijna zeven op de tien Nederlandse bedrijven ontwikkelden beleid voor werknemers met een lichamelijke beperking. Ondanks dit beleid ervaart 54 procent van de werknemers die in de afgelopen twee jaar zo’n beperking hebben ervaren, belemmeringen tijdens hun werk. Dit blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd onder HR-managers en medewerkers van Nederlandse bedrijven. De ervaren belemmeringen gedurende een al dan niet tijdelijke lichamelijke beperking zijn zowel van fysieke als psychische aard. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat pijn tijdens werkzaamheden als belemmering wordt ervaren. Daarnaast is de tijdsdruk een veelgenoemde belemmering.

‘Het is belangrijk dat iedereen binnen een organisatie de kans heeft zijn of haar werk optimaal te kunnen uitvoeren,’ zegt Hans van der Meer van Microsoft Nederland. ‘Ook als er sprake is van een al dan niet tijdelijke beperking. Wanneer je als werkgever geen voorzieningen treft om mensen met een dergelijke beperking toch in staat te stellen om te kunnen doorwerken, kunnen de kosten voor bijvoorbeeld tijdelijke inhuur van extra personeel behoorlijk oplopen.’

De maatregelen die bedrijven momenteel nemen voor werknemers met een beperking zijn vooral praktisch van aard en gericht op fysieke (zichtbare) beperkingen, zo blijkt uit het onderzoek. Behalve dat ook op fysiek gebied een wereld te winnen is, zijn er verschillende lichamelijke beperkingen waar vaak overheen wordt gekeken.

Situationele beperkingen
Naast de fysieke, zichtbare beperkingen, zijn er ook situationele beperkingen. Deze beperkingen zijn minder zichtbaar, maar vormen wel degelijk een belemmering bij het uitvoeren van werkzaamheden. Voorbeelden van situationele beperkingen die in grote getalen voorkomen zijn dyslexie en kleurenblindheid. ‘Dit soort beperkingen verdienen ook onze aandacht,’ zegt Van der Meer. ‘Toch blijkt uit het onderzoek dat slechts 45 procent van de Nederlandse bedrijven een beleid heeft ontwikkeld voor werknemers met een situationele beperking. Slechts 38 procent van de bedrijven die nog geen beleid hebben ontwikkeld, geeft aan nog wel een beleid te willen ontwikkelen voor werknemers met een situationele beperking.’

Het bewustzijn van de verschillende typen beperkingen lijkt dus niet altijd even hoog te zijn. Zowel zichtbare als minder zichtbare beperkingen kunnen voor werknemers hinderlijk zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden. Werknemers met dyslexie kunnen meer moeite hebben met het lezen van belangrijke teksten. Het is daarom belangrijk om iedere beperking serieus te nemen.

Onnodig ziek melden
Opvallend is dat 73 procent van de medewerkers die de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met een tijdelijke beperking, direct voor de volledige 100 procent is ziek gemeld door de werkgever. Dat blijkt uit het onderzoek. ‘Dit brengt hoge kosten voor organisaties mee. Zo kost een verzuimdag een werkgever al gauw 250 euro per medewerker. Onnodig, want tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden waardoor werknemers met een tijdelijke beperking in veel gevallen gewoon aan het werk kunnen. Naast de kostenbesparing is het vooral belangrijk dat mensen deel uit kunnen blijven van de werkomgeving, zowel op professioneel als sociaal gebied.’

Van der Meer: ‘Als je thuiszit vanwege bijvoorbeeld een gebroken been, maar verder wel in staat bent om te werken, dan is het zonde als je dat niet kunt doen. De vandaag al beschikbare technologie maakt het mogelijk om werken voor vrijwel iedereen en overal toegankelijk te maken. Door daarin te investeren, dring je onnodig verzuim terug en bespaar je als organisatie dus een hoop kosten.’

Bron: Microsoft

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid