Werknemers die discriminatie ervaren, verzuimen vaker

Werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelen, ervaren dit vooral door opmerkingen, en negeren of buitensluiten.

In 2022 voelde 1 op de 10 werknemers zich gediscrimineerd op het werk. Werknemers die zich gediscrimineerd voelen op het werk, verzuimen relatief vaak. In 2022 zei 69 procent van hen in het afgelopen jaar te hebben verzuimd, tegenover 55 procent verzuim bij werknemers die geen discriminatie ervaren. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 van het CBS en TNO, die is uitgevoerd onder 61 duizend werknemers.

Discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit kwam met 16 procent relatief vaak voor onder migranten van buiten Europa. Ook migranten uit Europese landen (10 procent), en in Nederland geboren personen met een buiten-Europese herkomst (9 procent), hadden hier relatief vaak mee te maken. Gevoelens van leeftijdsdiscriminatie kwamen het meest voor onder werknemers tot 25 jaar en onder 65-plussers. Van de mannen zei minder dan 1 procent gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht, tegenover 4 procent bij de vrouwen.

Beperking doorgroeimogelijkheden

Werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelen, ervaren dit vooral door opmerkingen, en negeren of buitensluiten. Beide werden genoemd door 35 procent van alle gediscrimineerde werknemers. Ook ervaart een deel van hen minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling (25 procent), mag minder aantrekkelijk werk doen (18 procent) of krijgt een lagere beloning voor hetzelfde werk (17 procent).

Van alle werknemers in 2022 die geen discriminatie hebben ervaren, is 80 procent tevreden of zeer tevreden met het werk en 5 procent ontevreden of zeer ontevreden. Van de werknemers die wel last hadden van discriminatie, is 51 procent tevreden en 17 procent ontevreden.

Meer verzuim bij discriminatie

Werknemers die zich gediscrimineerd voelen op het werk, verzuimen relatief vaak. In 2022 zei 69 procent van hen in het afgelopen jaar te hebben verzuimd. Onder werknemers die geen last hadden van discriminatie, was dat 55 procent.

Verzuimende werknemers die zich gediscrimineerd voelen, schrijven hun verzuimklachten ook vaker toe aan de werksituatie. Bij 38 procent van hen zijn de klachten gedeeltelijk of hoofdzakelijk een gevolg van hun werk. Onder verzuimende werknemers die zich niet gediscrimineerd voelen, is dat 19 procent. Gediscrimineerde werknemers wijten het werkgerelateerde verzuim ook vaker aan een ruzie, conflict of grensoverschrijdend gedrag.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Algemeen sociale veiligheid