Werkgever beboet voor illegaal te werkstellen vreemdelingen

Drie werknemers werkten zonder tewerkstellingsvergunning in een fabriek in Terheijden en in vastgoedpanden in Breda.

Inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie troffen midden oktober op meerdere locaties in Noord-Brabant werknemers aan die niet in Nederland mogen werken. Hun werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning voor de arbeidsmigranten terwijl dit wel verplicht is. Het bedrijf dat deze werknemers in dienst heeft wordt beboet.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft tijdens een controle, op donderdag 20 oktober 2022, in Terheijden en op verschillende locaties in Breda drie werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Hun werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning voor hen terwijl dit wel verplicht is. De controle werd mede uitgevoerd door de Belastingdienst, het UWV, de politie, de gemeente Breda en de gemeente Drimmelen. Zij werden hierbij ondersteund door Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

Illegaal te werkstellen van vreemdelingen

Drie werknemers die zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk waren, kwamen uit Macedoniƫ en Georgiƫ. Zij werkten in een fabriek in Terheijden en in vastgoedpanden in Breda. Voor het illegaal te werkstellen van vreemdelingen, bestaat in Nederland een ketenbepaling. Dat betekent dat niet alleen het bedrijf dat deze werknemers in dienst heeft wordt beboet, maar ook de bedrijven die een directe relatie hebben met deze bedrijven. De werkgever kan in elk geval boetes tegemoet zien voor de overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen.

Meerdere overtredingen en nader onderzoek

De NLA doet verder onderzoek naar overtredingen van de Wet minimumloon, de arbeidstijdenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De gemeente Drimmelen constateerde dat een van de medewerkers onderdak kreeg in het bedrijfspand. Dit is een overtreding van het bestemmingplan en dit pakken de instanties handhavend op.

In Terheijden en Breda werden een paar dagen voor de controle vier personen door de politie aangehouden naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude. Een van deze aangehouden personen is vermoedelijk ook als werkgever betrokken bij de controle van de NLA naar het illegaal te werkstellen van vreemdelingen.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Multiculturaliteit