Helft van werkgevers gaat voor divers en inclusief personeelsbestand

Multiculturaliteit
Nieuwsartikel
Van de leidinggevenden geeft bijna tweederde aan in de toekomst wel meer op diversiteit en inclusie te willen sturen.

In vacatures staat steeds vaker gemeld dat bij gelijke geschiktheid bijvoorbeeld gestreefd wordt naar een diversiteit aan achtergronden. Zowel Nederlandse werkgevers als werknemers zijn verdeeld over het belang van een divers en inclusief personeelsbestand. Meer dan de helft van de werkgevers in Nederland voert momenteel beleid dat gericht is op meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Twintig procent van de leidinggevenden vindt een divers personeelsbestand onbelangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed.

Bijna dertig procent van de Nederlandse werknemers vindt het niet belangrijk dat zijn of haar werkgever een beleid voert voor een zo divers en inclusief mogelijk personeelsbestand. Onder leidinggevenden vindt zoals gezegd twintig procent een dergelijk beleid onbelangrijk. Dit concludeert Indeed, dat meer dan 1100 werknemers en 560 werkgevers vroeg naar het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid op de werkvloer.

Laag diversiteitsbeleid

Meer dan de helft (54 procent) van de werkgevers in Nederland geeft aan op dit moment beleid te voeren gericht op meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Dat is weinig in vergelijking met omliggende landen. In België voert maar liefst zeventig procent van de werkgevers een strategie uit die gericht is op een diverser personeelsbestand. “Dat is een flink verschil”, zegt manager strategie Arjan Vissers van Indeed. “België blijkt op dit vlak een stuk progressiever te zijn dan Nederland.”

Van de leidinggevenden geeft bijna tweederde aan in de toekomst wel meer op diversiteit en inclusie te willen sturen. Vissers: “De aandacht voor diversiteit en inclusie komt deels voort uit de wens van huidig en toekomstig personeel: meer dan een derde van de Nederlanders geeft aan een eventuele toekomstige werkgever te selecteren op het gevoerde beleid rondom diversiteit en inclusie.” In België is dit zelfs bijna de helft. Om een populaire werkgever te zijn of te blijven, is actie ondernemen op dit gebied belangrijk.

Gebrek aan behoefte

Desondanks geeft 27 procent van de ondervraagde met een leidinggevende functie aan geen beleid te voeren op diversiteit en inclusie, omdat zij niet geloven in de meerwaarde voor de organisatie. Een derde geeft aan dit niet te doen vanwege een gebrek aan behoefte vanuit de organisatie. “Een mismatch,” zegt Vissers. “Want bijna de helft van de personeelsleden wil dat zij samen een evenwichtige weerspiegeling vormen van de samenleving.” Zeventien procent van de ondervraagde werknemers stelt dat de organisatie waar zij werkzaam zijn meer moet doen dan momenteel het geval is om de diversiteit en inclusie op de werkvloer te vergroten.”

Een diversiteit- en inclusiviteitsbeleid wordt door bijna de helft van de werkgevers (48 procent) en werknemers (45 procent) als een positieve ontwikkeling gezien voor het bedrijfsimago. Vissers: “Het is een zorgwekkende constatering, als streven naar diversiteit en inclusie voornamelijk als stimulans voor het bedrijfsimago dient. Gelukkig vindt ook een groot deel van de ondervraagden het waarborgen van diversiteit en inclusie een verbetering voor de saamhorigheid op de werkvloer.”

Geanonimiseerd solliciteren draagt volgens 42 procent van de werkgevers bij aan een inclusief en divers personeelsbestand. Bijna 35 procent gelooft dat geanonimiseerd solliciteren de oplossing is voor het tekort aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Onder de werknemers zijn die percentages vrijwel gelijk.

Bron: Indeed

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid