Samenwerking in aanpak arbeidsmigratie Duits grensgebied

Veel werknemers zijn gehuisvest in collectieve huisvesting in Duitsland en werken in Nederland via uitzendbureaus, die voornamelijk werknemers uitlenen in de vleesverwerkende industrie.

De arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten is niet enkel een Nederlands probleem. Samen met de inspectie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de Arbeidsinspectie medio februari huisvestingcontroles in het grensgebied uitgevoerd. Er werden tekortkomingen op het vlak van brandveiligheid en veilige stroomvoorziening geconstateerd.

De Duitse inspectie en de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben huisvestingscontroles uitgevoerd in het Duits-Nederlandse grensgebied. In totaal zijn zes accommodaties in het Duitse Geldern en Emmerich op onder meer bouwvoorschriften, woonkwaliteit, overbevolking en hygiënevoorschriften gecontroleerd.

Huisvesting

De controle bevestigde het vermoeden dat werknemers ernstig benadeeld worden door uitzendbureaus in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het betrof voornamelijk Bulgaarse en Roemeense werknemers. In de gecontroleerde accommodaties werden significante tekortkomingen op het gebied van brandbeveiliging, schimmel, ongedierte, een gebrek aan stroomvoorziening en andere bouw- en woningwetten geconstateerd.

De Arbeidsinspectie heeft tijdens de twee dagen dat de controles plaatsvonden, gesprekken gevoerd met de arbeidsmigranten. De inspecteurs vermoeden overtredingen van de verschillende arbeidswetten als minimumloon en werktijden. Dit wordt de komende tijd verder uitgezocht door de inspecteurs.

Internationale samenwerking

Meer dan 140 mensen werden op de twee controledagen gecontroleerd door 40 medewerkers van verschillende Duitse en Nederlandse instanties. De actie werd geïnitieerd en gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeentelijke Zaken, Bouw en Gelijkheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Veel werknemers zijn gehuisvest in collectieve huisvesting in Duitsland en werken in Nederland via uitzendbureaus, die voornamelijk werknemers uitlenen in de vleesverwerkende industrie.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Multiculturaliteit