Eén op de vijf werknemers ervaart ongewenst gedrag

Eén op de vijf werknemers heeft weleens te maken met ongewenst gedrag als intimidatie, pesten, discriminatie, geweld of seksuele aandacht op de werkvloer. Intimidatie komt het meest voor, namelijk bij een derde van de respondenten.

Van de werknemers kreeg 12% te maken met pesterijen, 7% met discriminatie, 4% met ongewenste seksuele aandacht en slechts 1% ervoer geweld van collega’s of leidinggevenden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Werkstress of werkplezier’, dat opleidingsinstituut Schouten en Nelissen hield onder 1300 werknemers.

Verband
Uit de gegevens van Schouten en Nelissen blijkt ook dat er een verband is tussen de werkdruk en het ervaren van ongewenst gedag en pesterijen. Van het aantal uitgeputte werknemers, gaf 30% aan zich weleens geïntimideerd te voelen op het werk. Terwijl dit percentage bij de niet uitgeputte werknemers slechts 12% is. Daarnaast geeft 24% van de werknemers die een hoge werkdruk heeft aan weleens pestgedrag te ervaren. Terwijl dit percentage bij werknemers met een lage werkdruk ligt op 14%.

Oplossing voor een positief werkklimaat
Volgens Jessica van Wingerden, directeur Organisatieontwikkeling bij Schouten en Nelissen, is het belangrijk dat medewerkers en organisaties zich actief inzetten om ongewenst gedrag terug te brengen. Zo zegt van Wingerden in een interview met Managers Online: “Hoge werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag liggen dagelijks op de loer. Het bespreekbaar maken en houden van die onderwerpen is een belangrijk startpunt om problemen op de werkvloer aan te pakken.”

Lees meer: 
Aandacht voor (on)gewenst gedrag: hoe hoort het eigenlijk?

Bron: RTL Z, Managers Online en Schouten en Nelissen

 

Pesten en geweld