Ga de strijd tegen pesten aan

Pesten en geweld
Nieuwsartikel
Ruim een half miljoen werknemers werd het afgelopen jaar gepest.

Pesten, het gebeurt niet alleen bij kinderen onderling op het schoolplein. Veel mensen ervaren tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden ook pestgedrag. Pesten en andere vormen van ongewenst gedrag komen veel voor op de werkvloer. Bedrijven en organisaties kunnen zich nu opgeven voor een pilot om inzicht te krijgen in de voedingsbodem van pesten en een veilige werkcultuur te creëren.

Elke werkgever wil een veilige en gezonde werkcultuur. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Ruim een half miljoen werknemers werd het afgelopen jaar gepest. Pesten en andere vormen van ongewenst gedrag komen nog veel voor op de werkvloer. Gelukkig is daar wat aan te doen. Alle werkgevers moeten adequate maatregelen nemen om pesten te voorkomen. Ook zijn ze verplicht eventuele slachtoffers nazorg te bieden. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet.

De Inspectie SZW moet voor naleving van de Arbeidsomstandighedenwet zorgen. Vanuit die rol is de Inspectie in mei 2019 met de pilot PICO gestart. PICO staat voor Participatieve Interventie Cultuur en Ongewenste Omgangsvormen. Hiermee krijgen bedrijven en organisaties hulp van experts om inzicht te krijgen in de voedingsbodem van pesten en een veilige werkcultuur te creëren.

Aanpak op maat
De kern van de pilot is een participatief onderzoek bij 10 bedrijven en organisaties. De bedrijven krijgen een aanpak op maat aangeboden, onder leiding van een expert. Die aanpak bestaat uit vier stappen. Dat zijn achtereenvolgens voorbereiden, meten, doen en opnieuw meten. De inhoud van de ‘doen’ stap wordt per bedrijf aan de situatie aangepast. De pilot wordt uitgevoerd samen met TNO en een professionele dienstverlener. De professionele dienstverlener werkt samen met een actief team binnen het bedrijf. Jouw team is mede-eigenaar van het veranderproces, zodat de gezonde werkcultuur ook na het vertrek van de professionele dienstverlener geborgd blijft.

De pilot duurt voor een bedrijf 15 maanden. De instroom is gestart in mei 2019. Bedrijven en organisaties kunnen zich nog aanmelden. Dit is dus een mooie kans om iets te doen aan pesten en ander ongewenst gedrag in bedrijven.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid