Gepeste werknemers zoeken vaker ander werk

Pesten en geweld
Nieuwsartikel
Gemiddeld over alle werknemers ligt het percentage werknemers dat gepest is door externen zoals klanten, patiënten, leerlingen, passagiers en dergelijke op 6 procent. Pesten door collega’s of leidinggevenden komt met 8 procent gemiddeld vaker voor dan pesten door externen.

Werknemers die zijn gepest, kijken vaker naar ander werk uit dan werknemers die niet zijn gepest. Van alle werknemers die in 2018 door collega’s of een leidinggevende zijn gepest, heeft 43 procent actie ondernomen in het vinden van ander werk. Van de werknemers die niet zijn gepest heeft 23 procent iets ondernomen. Pesten door collega’s of leidinggevenden komt het meest voor in technische beroepen. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018.

Gemiddeld over alle werknemers ligt het percentage werknemers dat gepest is door externen zoals klanten, patiënten, leerlingen, passagiers en dergelijke op 6 procent. Pesten door collega’s of leidinggevenden komt met 8 procent gemiddeld vaker voor dan pesten door externen.

In totaal is 12 procent van de werknemers in 2018 een enkele keer of vaker op de werkvloer gepest, waarvan 2 procent zowel door collega’s of leidinggevenden als door externen. De meeste werknemers (10 procent) zijn een enkele keer gepest; 2 procent is vaak of zeer vaak gepest op het werk.

Buschauffeurs en trambestuurders
In 2018 is 26 procent van de buschauffeurs en trambestuurders een enkele keer of vaker gepest door passagiers. Ook in andere beroepen waarin veel met mensen wordt gewerkt, zoals politiepersoneel, beveiligingspersoneel en brandweerlieden, zijn relatief veel werknemers gepest door klanten, patiënten, leerlingen, passagiers en dergelijke.

In technische beroepen, zoals hulpkrachten in bouw en industrie (17 procent) en productiemachinebedieners (16 procent), zijn werknemers het vaakst gepest door collega’s of leidinggevenden. Beveiligingspersoneel ondervindt beide vormen van pesten relatief veel: 14 procent is gepest door collega’s en 22 procent door externen.

Bijna 70 procent van alle werknemers die in 2018 door collega’s of een leidinggevende zijn gepest, heeft er over gedacht om ander werk te zoeken en 43 procent heeft hiervoor ook daadwerkelijk iets ondernomen. Van de werknemers die niet zijn gepest heeft 45 procent over ander werk gedacht en 23 procent iets ondernomen. Er is niet onderzocht of dit met andere kenmerken van het werk samenhangt.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid