Inspectie controleert bouwplaatsen op eerlijk, gezond en veilig werken

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
Veel bouwwerkzaamheden die de Inspectie bezocht, worden in opdracht van woningbouwcorporaties uitgevoerd. Zij hebben als opdrachtgever een belangrijke verplichting om eerlijk, gezond en veilig werken tijdens het hele bouwproces te borgen.

De veiligheid van veel bouwplaatsen in Zuid-Limburg is ondermaats. Dat bleek na een grote controle van de Inspectie SZW op werkterreinen in Maastricht, Kerkrade en omgeving. De veiligheid of gezondheid van de bouwvakkers kon niet voldoende gewaarborgd worden.

Bij een grote controle van bouwplaatsen in Zuid-Limburg heeft de Inspectie op 33 plekken de werkzaamheden stilgelegd. Ook zijn er tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Op slechts vier van de 22 bezochte bouwplaatsen bleken de omstandigheden op orde, hier konden werknemers gezond en veilig werken.

Eerlijk, gezond en veilig werken

De Inspectie legt werkzaamheden onmiddellijk stil als er sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. Zo bleek op tientallen plekken dat werknemers bijvoorbeeld gevaar liepen door bouwmaterialen te worden bedolven of getroffen. Bouwvakkers waren tevens onvoldoende beschermd tegen het inademen van schadelijke stoffen, zoals kwartsstof. Ook was er op enkele plaatsen gevaar voor elektrocutie.

Het veilig werken met steigers ging in veel gevallen mis. Bij een groot bouwwerk waren de steigers rondom het gebouw op geen enkel punt aan de gevel verankerd. Daardoor kunnen de steigers gemakkelijk omvallen, verschuiven of instorten met alle gevolgen van dien. De Inspectie was genoodzaakt het totale bouwwerk stil te leggen. De Inspectie ziet erop toe dat er pas verder wordt gewerkt als het gevaar is opgeheven.

Woningbouwcorporaties
Veel bouwwerkzaamheden die de Inspectie bezocht, worden in opdracht van woningbouwcorporaties uitgevoerd. Zij hebben als opdrachtgever een belangrijke verplichting om eerlijk, gezond en veilig werken tijdens het hele bouwproces te borgen. In de praktijk worden verantwoordelijkheden echter verschoven naar de hoofdaannemers, onderaannemers en zzp’ers.

Uit de Inspecties op de bouwwerken bleek dat alle woningbouwcorporaties tekort schieten in hun rol als opdrachtgever. De Inspectie SZW gaat ervan uit dat de uitkomst van deze grote bouwcontrole een wake-upcall voor de corporaties is.

Op het gebied van eerlijk werk zagen de inspecteurs enkele misstanden. Op de meeste bouwplaatsen worden regels voor werktijden en beloning nageleefd. Wel zijn drie gevallen van vermoedelijke onderbetaling en een overtreding van de Arbeidstijdenwet geconstateerd.

Bron: Inspectie SZW

In het artikel Leren van ongevalsverhalen leest u hoe het mis kan gaan bij werkzaamheden. Dit artikel is in samenwerking met het RIVM tot stand gekomen.

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid