Interne flexibilisering belangrijk middel in aanpak arbeidsrisico’s

Preventie en beleid
Nieuwsartikel

De drie belangrijkste arbeidsrisico’s volgens werkgevers zijn in 2019 onveranderd beeldschermwerk, lichamelijke belasting en werkdruk gebleven. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid 2019 van TNO. Oplossingen om deze arbeidsrisico’s aan te pakken, zoals duurzame inzetbaarheid en interne flexibilisering lijken door de coronacrisis onder druk te komen staan.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt door veel bedrijven en organisaties gestimuleerd. Werknemers die duurzaam inzetbaar zijn, zijn in staat om in hun huidige maar ook toekomstige werk goed te blijven functioneren, met behoud van gezondheid en welzijn. Gezond blijven maar ook benutten van kennis en vaardigheden zijn allebei belangrijke dimensies van duurzame inzetbaarheid. Het verminderen en voorkomen van arbeidsrisico’s is een belangrijk aandachtspunt bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid.

Interne flexibilisering
Interne flexibilisering vergroot de mogelijkheden om werknemers met een vast arbeidscontract binnen hun eigen organisatie op andere werkgebieden in te zetten. Interne flex is daarmee de tegenhanger van flexwerk. Uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019 blijkt dat voor de crisis flexibilisering nog vooral buiten de deur werd gezocht. Brede inzetbaarheid van personeel werd in 2019 weliswaar door 45% van de werkgevers toegepast maar in 2014 lag ditzelfde percentage nog op 51%.

Het percentage werkgevers dat in sterke tot zeer sterke mate werknemers vrij laat zelf te beslissen over bijvoorbeeld werkmethode, werkverdeling, oplossen van storingen en werktijden en pauzes neemt toe. In de ICT, zakelijke en financiële dienstverlening en de zorg ligt dit percentage substantieel hoger dan gemiddeld. In de landbouw, industrie, handel en horeca meer dan 20 procentpunt lager dan gemiddeld.

Risicoreductie
Overleg tussen werkgevers en werknemers is belangrijk in risicoreductie en -preventie. Een overgroot merendeel van de werkgevers overlegt met werknemers over arbeids- en rusttijden en over arbozaken en verzuim. Ruim 65% van de bevraagde werkgevers heeft tenminste één specifieke maatregel op arbo- en verzuimgebied doorgevoerd in de afgelopen twee jaar. De getroffen maatregelen variëren van het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen tot het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Om psychosociale risico’s te verminderen hanteren werkgevers verschillende maatregelen. Vooral het geven van meer autonomie en veranderingen in de organisatie, maar ook laagdrempelige maatregelen zoals het zorgen voor een aanspreekpunt en werkoverleg winnen daarbij aan belang.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid