Ondanks coronacrisis zien de meeste werknemers nog andere mensen tijdens hun werk

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
Het effect van de coronacrisis is zichtbaar in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2020 onder 58 duizend werknemers is uitgevoerd.

Ruim driekwart van alle werknemers heeft tijdens het werk minstens twee keer per dag een werkgerelateerde ontmoeting. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 van CBS en TNO. Bij de thuiswerkers ziet 3 op de 10 werknemers meerdere keren per werkdag collega’s, klanten of leerlingen.

Het effect van de coronacrisis is zichtbaar in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2020 onder 58 duizend werknemers is uitgevoerd. Er is een duidelijke afname te zien in het aantal werknemers die meerdere keren per dag werkgerelateerde persoonlijke ontmoetingen hebben. Dit was in 2018 90 procent tegen 78 procent in het afgelopen jaar.

Van alle werknemers gaf 57 procent aan een groot aantal keren per werkdag bijvoorbeeld collega’s, patiënten, klanten of leerlingen te ontmoeten. In 2018, de vorige keer dat dit aan werknemers is gevraagd, was dat nog 69 procent. Daarentegen bleef het telefonische of digitale contact vrijwel gelijk.

Thuiswerken

Een oorzaak van de verdubbeling van het percentage werknemers dat tijdens het werk nooit iemand tegenkomt van 10 naar 22 procent is het thuiswerkadvies in verband met het coronavirus. Hierdoor zijn meer werknemers gaan thuiswerken. Vooral het aandeel dat doorgaans vanuit huis werkt is gegroeid. De meesten van deze thuiswerkers lopen weinig andere mensen tegen het lijf tijdens het werk; ruim 70 procent ontmoet nooit of maximaal één keer per werkdag collega’s, patiënten, klanten of leerlingen. Bij de overige 30 procent is dat meerdere keren per dag het geval. Bovendien heeft ruim 90 procent van alle thuiswerkers regelmatig telefonisch of digitaal contact met collega’s of anderen.

Werknemers die tijdens het werk geen collega’s, patiënten, klanten of leerlingen ontmoeten, voelen zich gemiddeld genomen iets minder verbonden met de organisatie of het bedrijf waarvoor zij werken. Ook zijn ze iets minder tevreden met hun werk. Dit laatste geldt overigens niet voor werknemers die doorgaans thuiswerken. Bij hen is er nauwelijks verschil in tevredenheid tussen mensen met en zonder persoonlijk contact.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid