Samen aan een toekomstbestendig arbobeleid werken

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
De arborisico's veranderen door ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetgeving. De pensioenleeftijd stijgt en de flexibele arbeid neemt toe. Werkgevers en werknemers kijken in een nieuw project samen naar de toekomstbestendigheid van het arbobeleid.

Goed voorbereid zijn op alle toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe traject van het ministerie van SZW: ‘Arbovisie 2040’. Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan vierduizend mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Toekomstbestendig arbobeleid zorgt ervoor dat de fysieke en mentale gevolgen van onder meer de flexibiliserende arbeidsmarkt en de hogere pensioenleeftijd worden ondervangen.

Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden veel stappen gezet om dit arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Maar sommige problemen zijn nog niet opgelost. Ook komen er continu nieuwe uitdagingen op ons af. De arbeidsmarkt flexibiliseert, de pensioenleeftijd wordt hoger, technologieën worden in razendsnel tempo ontwikkeld en werknemers ondervinden verschillende fysieke en mentale klachten als gevolg van hun werk.

Toekomstige ontwikkelingen

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op al deze en toekomstige ontwikkelingen. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken, nu én in de toekomst. Het ministerie van SZW is daarom het traject ‘Arbovisie 2040’ gestart. Er wordt een visie ontwikkeld voor de komende jaren, door middel van een open dialoog met werkgevers en werknemers. Hierbij stellen we onszelf een aantal belangrijke vragen, zoals: hoe gaan deze ontwikkelingen zich voortzetten de komende jaren? Wat is nodig voor een nieuwe aanpak en hoe moet die er eigenlijk over twintig jaar uitzien? En wat voor rollen spelen de overheid, werkgevers en werknemers de komende jaren in deze ontwikkelingen?

In het formuleren van de Arbovisie 2040 staan zeven thema’s centraal: preventie, deskundige ondersteuning, bevorderen naleving, arbeidsrisico’s, kennis/disseminatie, toekomstverkenningen en hoe het toekomstige arbobeleid wordt ingericht. Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de nieuwe Arbovisie gereed is voor uitvoering.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid