Vakcentrale blij met commissie beroepsziekten

Risicoberoepen en sectoren
Nieuwsartikel
De vakbond voor defensiepersoneel AFMP heeft hard gestreden voor een degelijke compensatie voor slachtoffers van het dodelijke Chroom-6.

Staatssecretaris van SZW Van Ark stelde onlangs de commissie schadeafhandeling beroepsziekten aan. Ton Heerts, voormalig voorzitter van vakcentrale FNV gaat deze leiden. Voor het einde van dit jaar brengt de commissie advies uit over het vergemakkelijken van schadeafhandeling bij beroepsziekten.

Heerts zijn voormalige collega’s van de FNV hebben hoge verwachtingen van de commissie schadeafhandeling beroepsziekten. ‘Veel zieke (ex-)werknemers zijn onmachtig om een zaak te beginnen tegen de werkgever, de op het werk opgelopen ziekte belemmert hun daarbij’, zegt woordvoerder José Kager van de FNV. ‘Daardoor komt het in slechts 2,3% van de gevallen tot een verzoek om financiële genoegdoening. De lasten van de gezondheidsschade komen zo niet terecht bij de veroorzaker, maar worden afgewenteld op de getroffene, zijn familie en op de maatschappij.’

Ieder jaar opnieuw worden meer dan 30.000 werknemers ziek door hun werk. Ruim vierduizend werknemers sterven vroegtijdig omdat ze zijn blootgesteld aan ziekmakende omstandigheden op hun werk, van wie drieduizend door blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen. Kager: ‘Langdurige blootstelling aan chemische stoffen en asbest op het werk veroorzaken kanker. Stof en ongezonde lucht zijn verantwoordelijk voor longaandoeningen, zwaar tillen veroorzaakt rugklachten en werkdruk kan leiden tot psychische klachten.’

Rechtspositie
FNV weet via Bureau Beroepsziekten hoe slecht de slachtoffers doorgaans worden behandeld. ‘De positie van werknemers die door hun werk ziek zijn geworden, is beroerd in Nederland. Naast de fysieke en emotionele schade verliezen zieke werknemers veelal ook hun werk en gaan er zo in inkomen op achteruit’, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Ze hebben een dubbele strijd te voeren. Zowel tegen hun ziekte, als tegen dure advocaten van de tegenpartij, verzekeraars die de zaak traineren en werkgevers die niets van zich laten horen.’

Een onafhankelijk claimbeoordelingsinstituut en een voor werkgevers verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen schadeclaims na arbeidsongevallen en beroepsziekten kunnen volgens de FNV de positie van werknemers snel verbeteren. Jong: ‘Wij hopen dat de adviescommissie serieus naar onze ideeën kijkt en ze overneemt.’

Chroom-6
De vakbond voor defensiepersoneel AFMP heeft hard gestreden voor een degelijke compensatie voor slachtoffers van het dodelijke Chroom-6. Ook Anne-Marie Snels, voorzitter van AFMP heeft hoge verwachtingen van het advies van de commissie. ‘Wat hieruit komt, zal echt meer moeten voorstellen dan een gedragscode over een betere afhandeling van beroepsziekten. Met mooie intenties en gratis voornemens komen we er niet. Bij het ministerie van Defensie konden we gelukkig meer bereiken voor slachtoffers van Chroom-6. Nu moet het kabinet doorpakken om de positie van alle werknemers die ziek worden door werk te verbeteren.’

Bron: FNV

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid