Meer aandacht voor arbo van natuur- en terreinbeheerders

Risicoberoepen en sectoren
Nieuwsartikel
De Arbowet en regelgeving zijn over het algemeen bekend bij terreinbeheerders. De vrijwilligers zijn niet op de hoogte wat hun plichten zijn, doordat zij het risico op klachten niet of nauwelijks zien.

De Arbowet geldt niet alleen voor werknemers in loondienst en zelfstandigen. Ook vrijwilligers moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. In de sector bos en natuur ervaren terreinbeheerders onduidelijkheden op het gebied van de Arbowet en regelgeving. De brancheorganisaties zijn door de Inspectie SZW daarom gevraagd om er voor te zorgen dat de beschikbare informatie over veilig en gezond werken van de branchevereniging beter landt bij de beheervrijwilligers.

Dit staat in het rapport ‘Houding en gedrag ten aanzien van de Arbowet en regelgeving van beheervrijwilligers in de sector bos en natuur’. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bronnenonderzoek en een web-enquête onder bijna 1500 beheervrijwilligers in de sector bos en natuur in samenwerking met de vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE).

Beheervrijwilligers weten wel van het bestaan van de Arbowet, maar kennen de wet inhoudelijk vaak niet of onvoldoende. Veilig en gezond werken lijkt belangrijk te worden gevonden, maar de gevaren lijken ook te worden onderschat en gebagatelliseerd. De lichamelijke werkzaamheden van beheervrijwilligers zijn over het algemeen niet zwaar. De vrijwilligers ondervinden ook geen problemen, omdat zij het vrijwilligerswerk vaak als onderdeel van een gezonde leefstijl vinden. Dat de natuur- en terreinbeheerders de kans op fysieke klachten klein achten is opmerkelijk, want de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers ligt ruim boven de zestig. Het zijn over het algemeen wel de fitte 60-plussers die het beheerwerk doen.

De inspectie SZW heeft de brancheverenigingen daarom gevraagd om er zorg voor te dragen dat de beschikbare informatie over veilig en gezond werken van de branchevereniging beter landt bij de beheervrijwilliger. Het is wenselijk dat plichten die de vrijwilligers hebben tot het naleven van de Arbowet bekend zijn bij hen. Het is belangrijk voor hen om te weten dat vrijwillig niet betekent dat het vrijblijvend is.

Ook wordt branchevereniging VBNE gevraagd om na te denken over het faciliteren van contracten tussen de vrijwilligers, verenigingen en de terreinbeheerorganisaties. Dit schept meer duidelijkheid en kan bij een ongeval verhelderen wie verantwoordelijk is en of diegene de verplichtingen heeft nageleefd.

De inspectie SZW blijft ook na het onderzoek contact onderhouden met de branchevereniging. Overigens onderschrijft branchevereniging VBNE en de terreinbeheerorganisaties nadrukkelijk het belang van veilig en gezond werken in hun sector. Al tijdens het onderzoek is men gestart met trajecten om de rechten en plichten van de Arbowet voor zichzelf te verduidelijken en beter onder de aandacht te brengen bij beheervrijwilligers.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid