Voorlichting over de risico’s op het werk

Veiligheid

Het voorlichten van medewerkers over de risico’s op het werk is voor veel preventiemedewerkers een belangrijke taak. Hoe kun je daar goed en praktisch invulling aan geven? Wat geeft de Arbowet aan? Waar houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) rekening mee in de handhaving? 

Preventiemedewerkers hebben volgens de Arbowet als basistaken om mee te werken aan de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak en samen te werken met de ondernemingsraad (OR) en bedrijfsarts en/of arbodienst. De meeste preventiemedewerkers doen meer dan deze basistaken. Zoals bijvoorbeeld het voorlichten van medewerkers over de risico’s op het werk. 

Wat zegt de Arbowet over voorlichting over de risico’s op het werk?

Het antwoord op deze vraag vind je in artikel 8 van de Arbowet. In artikel 8 staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. Zo is de werkgever verplicht medewerkers voor te lichten over gevaarlijke werksituaties zoals het werken op hoogte, maar bijvoorbeeld ook over het tijdig herkennen van stresssignalen. Ook moeten medewerkers ingelicht worden over...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

De praktijk