Maak (meer) gebruik van de arbocatalogus

Arbocatalogus

Een arbocatalogus biedt doorgaans richtlijnen, praktijkvoorbeelden en veel informatie over zinvolle oplossingen voor belangrijke arbeidsrisico’s in je sector. De arbocatalogus is bedoeld voor werkgevers, medewerkers en uiteraard voor preventiemedewerkers/arboprofessionals. Niet alle medewerkers weten de weg van de arbocatalogus te vinden. Preventiemedewerkers werken al wel geregeld met de arbocatalogus, maar ook daar is nog een wereld te winnen. 

Wat is een arbocatalogus?

De Arbowet is een raamwet en beschrijft de doelen waaraan werkgevers en werknemers moeten voldoen. Naast de Arbowet, kennen we het Arbobesluit en de Arboregeling. Het besluit en de regeling geven een nadere uitwerking van de Arbowet, maar beiden ook op het niveau van doelvoorschriften. Er wordt niet aangegeven hoe of met welke middelen je aan de doelvoorschriften moet voldoen. Die nadere uitwerking vind je wel in de arbocatalogus. Dat is echt maatwerk, gericht op de risico’s in de sector. Denk bijvoorbeeld aan beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normerende documenten, praktische handleidingen en bindende afspraken van cao-partijen. Als het mogelijk is, moeten in de arbocatalogi ook...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Rollen en verantwoordelijkheden