Thuiswerken: wat zijn de regels?

Thuiswerken

We werken steeds vaker vanuit huis of vanuit een andere plek buiten het bedrijf. In de Arbowetgeving wordt dit plaatsonafhankelijk werken genoemd. Hierover is een aparte passage opgenomen in het Arbobesluit (Arbobesluit, afdeling 10, art. 1.43 t/m 1.53), omdat er andere en op een aantal vlakken soepelere arboregels gelden dan voor vaste werkplekken. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er een hele garage bij je woning gebouwd moet worden op kosten van de werkgever. Echter, de werkgever moet wel zorgen dat de medewerker gezond en veilig zijn werk kan doen. Een aantal zaken moeten daarom juist extra (goed) geregeld worden. 

Wat wordt verstaan onder plaatsonafhankelijke arbeid?

Met plaatsonafhankelijk werken wordt bedoeld dat een werknemer werk verricht voor een werkgever in een woning of op een andere door de werknemer gekozen plaats buiten het bedrijf, die niet de arbeidsplaats van die werkgever is. Hieronder valt thuiswerk, maar dus ook werk vanuit een andere plek. Het kan gaan om diverse werkzaamheden, zoals inpakken, enveloppen vullen, telefoon beantwoorden en administratie. Dit geldt voor alle werknemers, dus ook bijvoorbeeld uitzendkrachten. Het is geen thuiswerk als je...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Werkwijze