Arbeidsongeschikte werknemer minder lang zorg voor werkgever

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
zieke werknemer, arbeidsongeschikt personeel

Een werkgever tien jaar lang verantwoordelijk houden voor de re-integratie een arbeidsongeschikte werknemer is we heel lang. Dat vinden de Tweede Kamer en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daarom willen ze dat de duur wordt teruggebracht naar vijf jaar.

Werkgevers betalen ook tien jaar lang de premie voor werknemers die in de Wia terecht zijn gekomen, ook als het flexibele werknemers zijn. ‘Als die periode terug gaat naar vijf jaar, zal een werkgever nog genoeg prikkels ervaren om te investeren in re-integratie van zieke werknemers,’ zegt VNO-NCW tegen Dagblad Trouw. De Tweede Kamer is het daarmee eens. Volgens Wouter Koolmees, minister van SZW, moet er meer evenwicht komen in de verantwoordelijkheid tussen werkgevers en werknemers.

Meer vast werk…?
Wordt de duur van de last korter wordt voor de werkgevers, nemen de financiële risico's voor hen af, zegt Koolmees. Dat zou er volgens hem toe leiden dat ze sneller vast personeel aannemen. De vakbonden weten niet zeker of dit waar is: Het lijkt een aanname die op geen enkele manier wordt onderbouwd,’ reageert CNV-bestuurder Willem Jelle Berg in Trouw.

Nadelig effect
Volgens CNV zou het verkorten van de termijn alleen maar negatieve gevolgen hebben. Zo zou er een grotere instroom komen bij de Wia en zullen er minder mensen uitstromen. Dat komt doordat werkgevers met de tien jaar verhoogde premies worden gestimuleerd er alles aan te doen om hun werknemers weer op de rit te krijgen.

Een dure verandering
Ook FNV ziet de wetswijziging niet zitten. Hen ontgaat het nut ervan, zegt Paul van den Boom, adviseur sociale zekerheid van de organisatie. Daarnaast zouden de kosten van deze verandering veel te hoog zijn. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau kost het structureel 170 miljoen euro. ‘Dus waarom dit doen?’

Langere wachtlijsten
Daarnaast geven deskundigen aan dat het UWV nu al zwaar achterloopt met het keuren van mensen die vijf jaar in de Wia zitten, omdat er een tekort is aan artsen. De vrees bestaat dat de meeste arbeidsongeschikten met de wijziging uberhaupt niet worden gekeurd. Nu is het nog zo dat de werkgever zelf de vaart achter een keuring zet, in de hoop dat de werknemer weer aan het werk kan. Die druk is met de nieuwe wet weg.

Bron: Trouw

Lees meer op overzichtspagina Preventie