Blootstelling chroom-6 op meeste Defensie-locaties

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Defensie-medewerkers die geen goede bescherming droegen, konden de stof tijdens die werkzaamheden op of in hun lichaam krijgen.

Binnen de hele organisatie van Defensie konden medewerkers met chroom-6 in contact komen. Wel blijft het type werkzaamheden dat iemand deed de belangrijkste indicator om te bepalen hoe groot het risico aan blootstelling was. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM op alle operationele Defensie-locaties van de afgelopen decennia.

Werkzaamheden aan materieel vergrootte de kans op blootstelling aan chroom-6. Het gaat dan om lassen, schuren, snijbranden en verflagen spuiten. Hierbij konden Defensie-medewerkers direct met chroom-6 in contact komen. Dat komt doordat bij deze werkzaamheden chroom-6 vrijkomt als die in de verf of verflaag aanwezig is.

Blootstelling

Defensie-medewerkers die geen goede bescherming droegen, konden de stof tijdens die werkzaamheden op of in hun lichaam krijgen. Ook medewerkers die in dezelfde ruimte waren, maar de werkzaamheden niet zelf uitvoerden, konden in contact komen met chroom-6. Als bekend is welke werkzaamheden (oud-)medewerkers van Defensie uitvoerden, kan worden aangegeven of die persoon door het werken met chroom-6 ziek kan zijn geworden.

Net als bij de Prepositioned Organizational Materiel Storage locaties (POMS) die eerder onderzocht werden, trof Defensie niet altijd en overal beschermende maatregelen op de werkplek. Hierbij kan je denken aan afzuiginstallaties of afgescheiden werkruimten. Ook waren de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers, niet altijd aanwezig of effectief genoeg. In de loop van de jaren is hier meer aandacht voor gekomen, zeker vanaf de jaren negentig.

Chroom-6 werkt roestwerend en wordt daarom wel eens toegevoegd aan verf. Als de verf droog is, kan de stof niet vrij komen en is het niet schadelijk voor de gezondheid. Pas als de stof door werkzaamheden vrijkomt, kun je eraan worden blootgesteld. Chroom-6 heeft eigenschappen waardoor het ernstige ziekten kan veroorzaken. Voorbeelden zijn diverse typen kanker en aandoeningen als eczeem en rhinitis. Dat betekent niet dat iemand die in contact komt met de stof altijd deze ziekten krijgt. De meeste mensen worden niet ziek door blootstelling. De kans daarop wordt wel groter naarmate iemand meer, vaker of langer chroom-6 binnenkrijgt.

Bron: RIVM

Lees meer op overzichtspagina Preventie