Naar minder kankerverwekkende stoffen op werkvloer

Preventiemedewerkers hebben cruciale rol in bewustwording

Figuur 2 De arbeidshygiënische strategie en het redelijkerwijsprincipe

Onderhandelingen over de haalbaarheid
De onderhandelingen, tussen werkgevers en werknemers in de SER-GSW blijken in de praktijk vaak lastig te zijn. De werkgevers voeren doorgaans een haalbaarheidsonderzoek uit. Daartoe gaan zij naar hun achterban, gaan na wat relevante branches zijn waar de betreffende kankerverwekkende stof wordt gebruikt en waar blootstelling plaatsvindt. Vervolgens gaan ze na hoe het staat met de blootstelling en welke bron- en technische maatregelen zijn genomen om de blootstelling te voorkomen. Uit dit haalbaarheidsonderzoek kan blijken dat veel bedrijven moeilijk aan de voorgestelde streefwaarde zullen kunnen voldoen. Als dat het geval is, stellen zij een hogere grenswaarde voor, tot maximaal de verbodswaarde. De rol van de vakbeweging is dan met goede argumenten te komen, waarom een lagere grenswaarde, het liefst op het niveau van de streefwaarde, wel mogelijk is. Daar wil de vakbeweging de kennis van de vakbondsleden bij gebruiken. De leden kunnen immers aangeven of er op de werkplek inderdaad ‘alles uit de kast is gehaald’ om de blootstelling structureel omlaag te brengen. De leden...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Gezondheidsmanagement