Wat en hoe in de providerboog

Preventie

Veel bedrijven en ook medewerkers zijn bekend met de term arbodienst en/of bedrijfsarts. Vanuit de Arbowet is elke werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienstverlener. Dit kan in de vorm van een basiscontract met een bedrijfsarts of met een gecertificeerde arbodienst. Een contract met alleen een bedrijfsarts valt onder de maatwerkregeling en met een gecertificeerde arbodienst meestal onder de vangnetregeling. Beide mogelijkheden kun je terugvinden in de Arbowet onder artikel 14 en 14a. In dit artikel wordt nader ingegaan op de providerboog. Wanneer in een bedrijf wordt gesproken over de providerboog wordt meestal gedacht aan contracten met diverse re-integratiebedrijven. Hoe zit dit nu in de praktijk?

Meerdere partijen en rollen

In veel gevallen heeft de providerboog zijn intrede gedaan in bedrijven bij het in werking gaan van de wet Verbetering Poortwachter in 2002. Veel bedrijven hebben daarbij de keuze gemaakt zich te laten ondersteunen door een re-integratiebedrijf, vaak via de arbodienst waar al een contract mee was afgesloten. Re-integratiebedrijven begeleiden de werkgever en de werknemer bij de terugkeer naar het eigen werk of naar ander werk in het...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Duurzame inzetbaarheid