Essaybundel voor preventie gevaarlijke stoffen

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Om het onderwerp beroepsziekten met betrekking tot gevaarlijke stoffen bespreekbaar te maken en om maatregelen te nemen om deze te voorkomen, publiceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind vorig maand de essaybundel ‘Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen’.

Hierin gaan experts vanuit verschillende disciplines in op preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. De essaybundel is bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers. Jaarlijks loopt één op de zes werknemers het risico om ziek te worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij bijna 3.000 van de 4.100 werknemers met een beroepsziekte in 2017, is een gevaarlijke stof als asbest de oorzaak. Daardoor is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van plan om zich de komende jaren in te zetten voor preventie van die beroepsziekten, waarbij de focus ligt op chemische stoffen.

Ernstige gevolgen
In de landbouw, industrie en de gezondheid- en welzijnssector lopen werknemers de meeste kans om een beroepsziekte te krijgen als gevolg van het in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.
Dit kan op den duur zeer ernstige gevolgen hebben, zoals longkanker, astma en hart- en vaatziekten. Ook de Long Alliantie Nederland en RPS wil meer bewustzijn hierover te creëren bij werkgevers en werknemers, daarom publiceerden zij eind vorige maand het magazine ‘Opgelucht’. Het belang van het voorkomen van beroepsziekten is groot. Indien er geen maatregelen worden genomen, stijgt het aantal beroepsziekten namelijk met 15%.

Bron: TNO, NEA 2016 en Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie