Magazine tegen beroepsziekten gelanceerd

De praktijk
Nieuwsartikel

Om het meer bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel rondom beroepsziekten te creëren, kwamen De Long Alliantie Nederland en RPS deze week met het magazine Opgelucht. Het blad is bedoeld voor zowel werkgevers en werknemers en is een reactie op de voorspelling dat het aantal gevallen van beroepsziektes in de huidige omstandigheden zal stijgen met 15%.

Al eerder bleek uit het rapport van de Inspectie SZW, de ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’, dat het aantal mensen dat overlijdt aan een beroepsziekte steeds verder oploopt. In 2016 overleden 4.100 mensen aan de gevolgen van ziekte door het werk. De grootste oorzaak hiervan is blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met name asbest, lasrook en kwartsstof. Jaarlijks overlijden er ruim drieduizend mensen aan de gevolgen hiervan.

Voorbeelden uit de praktijk voor bewustzijn
RPS en De Long Alliantie Nederland zetten zich dagelijks in om blootstelling aan alle gevaarlijke stoffen te voorkomen. In de uitgave worden beroepsziekten vanuit de medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek benaderd. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Zo vertelt een lasser hoe hij kampt met ernstige lichamelijke gevolgen van blootstelling aan giftige rookgassen en wordt er ingegaan op een goed preventiebeleid en de Zelfinspectietool van Inspectie SZW. Aan de hand van die voorbeelden krijgen werkgevers inzicht in hoe zij voor veilig en gezondheid kunnen zorgen op de werkvloer. Het initiatief sluit hiermee aan bij de eerdere campagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Inspectie SZW en Asbestmagazine

Lees meer op overzichtspagina Preventie