Inspectie wil blootstelling aan dieselmotoremissie voorkomen

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
De vervanging van de dieselmotor door een ander type aandrijving moet bekeken worden, voordat andere maatregelen worden overwogen.

Het terugdringen van het aantal blootstellingen aan dieselmotoremissie (DME) is sinds een half jaar een van de speerpunten van de Inspectie SZW. De inspecties worden uitgebreid naar de sectoren betonmortelindustrie en betonproductenindustrie. Vervanging van de dieselmotor voorkomt hier in de meeste gevallen blootstelling aan DME.

Sinds mei 2021 is de Inspectie SZW bezig met inspecties gericht op blootstelling aan dieselmotoremissie (DME). Het terugdringen van het aantal werknemers dat ieder jaar wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen is een van de speerpunten van de Inspectie. Zij legt daarbij een bijzondere nadruk op het terugdringen van beroepsziekten door blootstelling aan CMR-stoffen en sensibiliserende stoffen.

Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkend

De CMR-stoffen omvatten carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. DME is een carcinogene (kankerverwekkende) stof, met de naar schatting hoogste mate van werk gerelateerde ziektelast.

De vervanging van de dieselmotor door een ander type aandrijving moet bekeken worden, voordat andere maatregelen worden overwogen. Wanneer vervanging door een ander type aandrijving echt niet mogelijk is, mag worden overgegaan op andere maatregelen, om de blootstelling aan DME zo veel mogelijk te verminderen.

Arbozorg

In de brochure ‘Pak dieselmotoremissie aan’ kunnen werkgevers lezen wat zij moeten doen om schadelijke effecten op de gezondheid van hun medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen. Naast blootstelling aan DME wordt bij de inspecties de Arbozorg van bedrijven gecontroleerd. Deze Arbozorg omvat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het Plan van Aanpak en het basiscontract met de Arbodienst.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie