Klachten over arbeidsomstandigheden

Beleid en overheid
Achtergrondartikel
Klachten over arbeidsomstandigheden

In de arbeidsomstandighedenwetgeving staan verplichtingen voor werkgevers die er moeten voor zorgdragen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Maar stel dat dit niet lukt wat dan?

Een klacht over arbeidsomstandigheden wordt eerst besproken met de leidinggevende. Komen zij er samen niet uit, dan kan de werknemer  advies vragen aan de preventiemedewerker. Lost dit het probleem nog niet op? En is de werknemer van mening dat de regels uit de Arbowetgeving niet of niet goed worden nageleefd? Dan kan hij een klacht indienen bij de Inspectie SZW / arbeidsinspectie. 

Stappenplan klachten over arbeidsomstandigheden

1. Klacht bespreken met leidinggevende

De leidinggevende van de werknemer moet ervoor zorgen dat hij het werk gezond en veilig kan uitvoeren. Maar het kan voorkomen dat een werknemer zich afvraagt of de werkplek wel veilig is. Dit moet de werknemer is deze situatie in eerste instantie kenbaar maken bij de leidinggevende. Samen proberen ze tot een oplossing te komen.

2. Vraag voorleggen aan preventiemedewerker

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 236,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie