Nationaal Preventieakkoord bereikt

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde ondertekende vorige week het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staan de afspraken van meer dan zeventig maatschappelijk instanties en de overheid met het doel om roken, alcoholgebruik en overwicht terug te dringen.

De NVAB helpt met maatregelen als vroeg-signalering, voorlichting en een preventief beleid om deze problemen te voorkomen. Voorzitter Gertjan Beens benadrukt op de website van de NVAB het belang en de toegevoegde waarde van deze samenwerking: “Mensen hebben een gezondheid. Daarop werken factoren binnen en buiten werk door. Onze positie maakt dat we daarover integraal kunnen adviseren.”

Maatregelen
In het akkoord staan onder andere maatregelen tegen roken op de werkvloer, zoals het opheffen van rookruimtes. Het is de bedoeling dat bedrijfsartsen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat werknemers stoppen met roken. Zo moeten zij zich focussen op de risico’s hiervan met betrekking tot de gezondheid en productiviteit van de werknemer. Ook gaan zij kijken naar de mogelijkheden om kennis en innovatie hierover te verspreiden. Tot slot moeten er in elk contract afspraken worden opgenomen met betrekking tot roken.

Gedragsverandering
Op deze manier wordt de gezondheid van werknemers gescreend en het verzuim in de gaten gehouden. Zo kunnen bedrijfsartsen werknemers aansporen tot gedragsverandering en waar nodig doorverwijzen naar een specialist in de zorg. De HR-professionals en bedrijfsartsen zijn er verantwoordelijk voor dat er vanaf 2020 een HR-beleid is ingevoerd om te voorkomen dat er binnen hun organisaties wordt gerookt. Uiteindelijk is het doel van het akkoord dat in 2040 alles organisaties rookvrij zijn.

Bron: Nvab-online.nl en Personeelsnet.nl
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie