Nieuwe regels werken met straling

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Vanaf 6 februari is de Nederlandse regelgeving over stralingsbescherming grotendeels vervangen. De verandering staat niet op zichzelf, maar is het gevolg van een aanpassing in de Europese richtlijn: de Basic Safety Standards (BSS).

De Nederlandse overheid heeft voor de nieuwe regelgeving samengewerkt met deskundigen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en met meerdere branches en beroepsverenigingen. Die samenwerking resulteerde tevens in drie ministeriële regelingen en een ANVS-verordening.

Overzicht
Vooral hoofdstuk 7 van het nieuwe besluit en de ministeriële Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 zijn interessant voor werknemers en arboprofessionals. Hierin wordt namelijk de bescherming van werknemers geregeld. Er zijn in de BBS ook een aantal wijzigingen doorgevoerd omtrent dit onderwerp. Op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is alle nieuwe regelgeving gepubliceerd. Ook vindt u hier factsheets over deelonderwerpen.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie