Vergoeden kosten van werknemers

Vergoeding om je werk goed te kunnen doen, hoe ver ga je daarin als werkgever? Een beeldschermbril, fysiotherapie of een bijdrage voor het eigen risico omdat een werknemer via de orthopeed hulpmiddelen krijgt. Dit zijn zomaar wat praktijkvoorbeelden van kosten die medewerkers maken en waarbij zijn een beroep doen op de werkgever. Wat vergoed je nu wel en wat niet?

Voordat nader ingegaan wordt op enkele voorbeelden eerst even een korte uitleg over de verantwoordelijkheden. Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat risico’s zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en indien dit niet gaat dat er goede en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar moeten zijn. Dit is de zorgplicht van een werkgever. De eventuele kosten zijn dus ook voor de werkgever. Dat betekent dus adequate gehoorbescherming bij blootstelling aan lawaai boven bepaalde norm. Bij kantoorwerk betekent dit goede apparatuur (laptop/computer en telefoon), maar ook een goede werkplek. Dus een goede stoel en bureau om het werk te kunnen doen.

Thuiswerken

Indien medewerkers ook structureel (een deel van de week) thuiswerken geldt dit dus ook voor de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Beleid en overheid