Voldoen aan de actuele wet-en regelgeving

Beleid en overheid
Achtergrondartikel
blijf op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving

Ieder ISO- of OHSAS-gecertificeerd bedrijf, moet voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Maar hoe doe je dat en hoe maak je als bedrijf inzichtelijk en aantoonbaar dat je continu gebruik maakt van de actuele wet- en regelgeving?

Alle bedrijven die gecertificeerd zijn voor bijvoorbeeld ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 moeten voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld OSHAS en vele andere kwaliteits- en/of arbomanagementsystemen. Ook de bedrijven die geen volgens de ISO-normen gecertificeerd managementsysteem hebben, moeten natuurlijk aan wet- en regelgeving voldoen. Maar hoe toon je dit nu aan?

Plan-do-check-act
Stichting coördinatie certificatie milieu- en arbomanagementsystemen stelt op hun website: “OHSAS 18001 is een wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen. De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA).”

Voldoen aan de actuele wet- en regelgeving
Uit verschillende audits en controles van certificerende instanties blijkt dat voldoen aan actuele wet- en regelgeving voor veel organisaties lastig is. Immers hoe maak je inzichtelijk en aantoonbaar dat je continu gebruik maakt van de actuele wet- en regelgeving? De ‘controle’ en audit is gericht op het voldoen aan de norm, maar ook of hiervoor een gedegen methode wordt gebruikt. Het goed op orde hebben hiervan is niet voor elk bedrijf een vanzelfsprekendheid.

Systematisch de naleving controleren
Het gaat niet alleen om de wettelijke eisen, maar om alle eisen waar een bedrijf aan wil en moet voldoen. In ISO 14001:2015 worden organisaties bijvoorbeeld verplicht gesteld om ook vast te stellen aan welke eisen en verwachtingen van stakeholders, bijvoorbeeld klanten, ze moeten en willen voldoen. Het gaat dus om de vraag in hoeverre de organisatie ‘in control’ is. Of het nu om wettelijke eisen gaat, eisen of belangen van stakeholders of het zaken betreft die u als bedrijf zelf belangrijk vindt: hebt u ze in beeld, zijn er (beheers)maatregelen getroffen en beoordeelt u systematisch de daadwerkelijke naleving van alle eisen?

Deskundige methode gebruiken
Voor de feitelijke naleving van de Arbowet- en regelgeving is naast het oordeel van de certificerende instantie ook een interne controle bepalend. Het is dus van essentieel belang een deskundige methode te gebruiken die alle arbeidsrisico’s en gevaren inventariseert en actualiseert.

Arboprofessionals inhuren
Een onderneming moet zich aan vele verplichtingen houden. Het is dan ook van belang dat ieder bedrijf gebruikmaakt van een goed en actueel register van wet- en regelgeving. Uiteraard kun je als preventiemedewerker zelf alle wijzigingen van de wet op de voet volgen en indien relevant voor het bedrijf direct verwerken en doorvoeren. Echter in de praktijk blijkt dat het een tijdrovende (en bijna ondoenlijke) klus is om dit allemaal bij te houden. Een alternatief is de inhuur van gecertificeerde Arboprofessionals zoals een Hoger Veiligheidskundige, Arbeids- & Organisatieadviseur of Arbeidshygiënist. Zij behoren, conform hun individuele certificering, te werken conform de actuele wetenschappelijke inzichten en de actuele wet- en regelgeving.

Tools voor de preventiemedewerker
Echter niet alle bedrijven hebben de middelen beschikbaar om deze externe expertise regelmatig in te huren. Dit is ook niet strikt noodzakelijk. Immers, als preventiemedewerker kun je je laten bijstaan via verschillende tools. Zoals bijvoorbeeld de Arbowetweter van Uitgeverij Kerckebosch. Daarmee heeft u:

  • Snel en eenvoudig toegang tot de relevante Arbowetgeving
  • Maandelijks een update over recente wijzigingen
  • Achtergrondinformatie over de wetgeving en aansprakelijkheid
  • Toelichting op handhaving- en sanctiebeleid

Zoals de naam al zegt, gaat de arbowetweter vooral in op arbeidsomstandigheden en veiligheid. Het is dan ook uitermate geschikt voor de arbocoördinator, preventiemedewerker of de veiligheidskundige. 

Lees meer op overzichtspagina Preventie