101 dingen waar de preventiemedewerker aan moet denken

OR, arbodienst, arbeidsomstandighedenspreekuur en het plan van aanpak van de RI&E
Preventiemedewerker

Als preventiemedewerker zijn er een hoop taken waar je mee te maken krijgt. Welke zaken dienen hoog op de prioriteitenlijst te staan? En hoe geef je invulling aan deze taken in je dagelijkse werk als preventiemedewerker?

In je taakomschrijving of in je functieomschrijving als preventiemedewerker kunnen diverse taken zijn opgenomen. Sommigen daarvan staan letterlijk in de Arbowet, artikel 13 en artikel 5. Dit zijn o.a. de volgende taken:

  • het adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging (PVT) of belanghebbende werknemers;
  • het adviseren en samenwerken met de bedrijfsarts, arbodienst en andere arbokerndeskundigen;
  • de toegang van medewerkers tot een deskundige werknemer;
  • het meewerken aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de uitvoering van het bijbehorend plan van aanpak.

Samenwerken met de OR

In bedrijven met meer dan 50 medewerkers is er over het algemeen een OR. In organisaties met minder medewerkers kan er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aanwezig zijn. Op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft een PVT dezelfde rechten als een OR. Als preventiemedewerker is het belangrijk om een goede relatie te hebben met de OR, juist omdat je...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

De praktijk