Aanbevelingen voor coronaproof inrichten van kantoorwerkplekken

De praktijk
Nieuwsartikel
Het thuiswerken begint aardig te vervelen, maar het kantoorleven is niet meer als vanouds.

De versoepeling van een deel van de coronamaatregelen verloopt zonder grote problemen. Horecazaken openen voorzichtig hun deuren en kijken naar de terrascapaciteit. Basisschoolleerlingen gaan weer volledig naar school. Ook het bedrijfsleven komt weer meer in beweging. Non-profitorganisatie NEN komt daarom met aanbevelingen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken.

Sinds het begin van de coronacrisis, drie maanden geleden, werken veel mensen thuis. Om mensen gezond en veilig terug te laten keren op kantoor moeten de werkplekken anders, coronaproof, worden ingericht. Om deze reden heeft NEN een NEN-spec met ergonomische eisen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken in het kader van de maatregelen omtrent COVID-19 gepubliceerd.

NEN
​​​​​​De onafhankelijke non-profitorganisatie Nederlandse Norm (NEN) begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Dat zijn de afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie mensen en partijen bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Met een NEN-spec biedt NEN een snelle en praktische oplossing voor een specifieke behoefte van de markt. De NEN-spec heeft geen verplichtend karakter en is maximaal zes maanden geldig. Het advies voor het gebruik van niet-medische mondkapjes was de eerste NEN-spec in de coronacrisis.

Werkgevers en kantoorbeheerders hebben behoefte aan duidelijke aanbevelingen en afspraken, waarbij rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand norm. De NEN-spec richt zich op de specifieke situaties van kantoorwerkplekken. Het document is opgesteld door een taskforce bestaande uit experts, marktpartijen en meerdere NEN-normcommissies.

RI&E
De NEN-spec heeft als uitgangspunt het reduceren van de besmettingskans door COVID-19. Hierbij komen onder andere de arbeidsomstandigheden en de RI&E aan bod. Factoren die van invloed kunnen zijn op het beperken van de besmettingskans zijn de vloeroppervlakte, bewegingsruimte, looproutes, scheidingswanden, vluchtroutes en nooddeuren. De NEN-spec doet aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels en fysische factoren. De NEN-spec zal worden geactualiseerd als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen tot stand komen.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie