De thuiswerkplek: zo voorkom je klachten

De praktijk
Achtergrondartikel
thuiswerkplek

Wetgeving & thuiswerkplek

De Arbowet geeft aan dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en een gezonde werkplek en werkomgeving. Om de risico’s van beeldschermwerk op te sporen, is een (verdiepend) onderzoek bij beeldschermwerk verplicht. Hierbij moet ook een plan worden opgesteld om maatregelen te treffen tegen deze risico’s. Dit wettelijke verplichte instrument wordt de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) genoemd met bijbehorend plan van aanpak. Daarnaast moeten medewerkers worden voorgelicht over de gevaren van beeldschermwerk (en welke maatregelen genomen kunnen worden). Ook moet de medewerker een onderzoek worden aangeboden om te beoordelen hoe zijn gezondheid reageert op de risico’s van beeldschermwerk (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek, PAGO).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 236,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie