Controleer hoe het bedrijf ervoor staat door het uitvoeren van zelfinspectie

Na elke stap krijg je een lijst met verbeterpunten. Wanneer alle stappen zijn afgerond heb je een handig overzicht met alle verbeterpunten.

Controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie brengt altijd spanning met zich mee. Hoe goed je als werkgever ook voldoet aan alle wet- en regelgeving. Daarom is een extra check nooit overbodig. Voer zelfinspectie uit en ontdek eventuele verbeterpunten. Voor de vier thema’s Gezond en veilig werken, Werken met gevaarlijke stoffen, Werkdruk en ongewenst gedrag en Eerlijk werken zijn er zelfinspecties beschikbaar.

Voldoe je als bedrijf of organisatie aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken? Dankzij de zelfinspectietools check je als werkgever of als preventiemedewerker per onderwerp hoe je bedrijf ervoor staat. Met deze tools controleer je nog eenvoudiger aan welke wet- en regelgeving het bedrijf moet voldoen. Na het doorlopen van een aantal vragen volgen eventuele persoonlijke verbeterpunten.

Vier belangrijke thema's

Kijk naar je bedrijf zoals de inspecteur dit doet. De zelfinspectietool is er voor vier thema’s. Check op het gebied van Gezond en veilig werken, Werken met gevaarlijke stoffen, Werkdruk en ongewenst gedrag en Eerlijk werken hoe het bedrijf ervoor staat. Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit meerdere gesloten vragen (ja/nee-vragen). Wanneer je de vraag niet direct kunt beantwoorden kan je deze vraag op een later moment alsnog beantwoorden. Na elke stap krijg je een lijst met verbeterpunten. Wanneer alle stappen zijn afgerond heb je een handig overzicht met alle verbeterpunten.

De zelfinspectie Werken met gevaarlijke stoffen nemen we als voorbeeld. Die bestaat uit vier stappen: inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging. Bij Inventariseren leg je de eigenschappen van gevaarlijke stoffen in het bedrijf vast en controleer je of er kankerverwekkende stoffen gebruikt worden. Bij Beoordelen gaat het over blootstellingsniveau en grenswaarden. Algemene preventieve maatregelen en de arbeidshygiënische strategie komen aan bod bij Maatregelen. Bij Borging gaat het over veranderende situaties, voorlichting en medisch onderzoek.

De resultaten van de zelfinspecties blijven geheim en de antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Nederlandse Arbeidsnspectie (NLA). Aan de andere kant kan je ook geen rechten ontlenen aan het invullen van een zelfinspectie. Zelfinspectie.nl behandelt vier belangrijke onderwerpen van de NLA.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

De praktijk