'Ga naar bijeenkomsten'

KAM-coördinator en preventiemedewerker Toon Jansen

Preventiemedewerkers in heel Nederland doen allemaal hetzelfde werk, dat toch totaal verschillend is. Wie zijn ze, wat doen ze op een dag, wat zijn hun valkuilen of successen? De rubriek Vijf vragen aan… geeft u een kijkje in het dagelijks werkleven van uw collega’s. KAM-coördinator en preventiemedewerker Toon Jansen werkt voor een bouwmaatschappij met 140 medewerkers.

 

Waarom heeft u voor deze functie gekozen?
Van keuze was in mijn geval eigenlijk geen sprake. In mijn functie als KAM-coördinator was het een logisch vervolg de functie van preventiemedewerker te gaan vervullen. Op deze wijze kon ik mijn ervaring als KAM-coördinator gebruiken voor de invulling als preventiemedewerker. Preventiemedewerker is (slechts) één van mijn functies. Naast KAM-coördinator beheer ik de website, maak ik de nieuwsbrief, onderhoud het twitter-account, en ik zorg voor opleidingen, werkkleding, marketing/PR en wagenparkbeheer.’

 

Wat is uw gemiddelde dagindeling?
Ik start uiteraard met het lezen van de mails. Indien nodig acteer ik hier direct op. Verder is mijn agenda maatgevend in de dagindeling. Aan het eind van de dag kom ik echter vaak tot de conclusie dat een groot gedeelte van de uitgezette taken weer doorschuift omdat er geregeld ‘tussendoor’ acties uitgevoerd moeten worden.’

 

Wat is uw grootste succes?
‘Een goed werkend kwaliteitszorgsysteem met een simpele, doch doeltreffende, intranet versie.’

 

Waar heeft u veel van geleerd?
‘Door regelmatig de juiste training te volgen en naar bijeenkomsten te gaan waar men met collega’s kan overleggen en problemen aan de kaak kan stellen.’

 

Welke tip heeft u voor collega-preventiemedewerkers?
‘Wat ik onder de vorige vraag al aangaf: ga regelmatig (vooral in het begin) naar bijeenkomsten, seminars en workshops. Door veel contacten te leggen en te overleggen met collega’s leer je het meeste. Verder dient men de nodige initiatieven te nemen om met nieuwe plannen te komen. Ieder voorstel dient op enkele vlakken een voordeel voor het bedrijf en medewerkers te bevatten. Dit kan zijn: kostenbesparend, efficiëntie, veiligheid.’

 

Wilt u ook meedoen aan deze rubriek en uw collega-preventiemedewerkers een kijkje geven in uw dagelijks werkleven? Stuur een mail naar redactie@werkenveiligheid.nl.

De praktijk