Inspectie constateert meerdere overtredingen en legt bouw stil

Ook bleken de bouwvakkers, die de Oekraïense nationaliteit hebben, niet in Nederland te mogen werken. Hun werkgever kan in elk geval een boete verwachten voor illegale tewerkstelling.

Bouwwerkzaamheden in het Brabantse Best zijn vanwege onveilige arbeidsomstandigheden stilgelegd. Er was kans op elektrocutie- en valgevaar. Persoonlijke beschermingsmiddelen ontbraken, terwijl de werknemers werkten met gevaarlijke arbeidsmiddelen. Ook hadden de vijf Oekraïense bouwvakkers geen tewerkstellingsvergunning.

Na een melding van de gemeente Best is de Inspectie SZW op de bouwplaats in Best gaan controleren. De gemeente had al geconstateerd dat de bouwvakkers ook op de werkplaats woonden, terwijl dit niet was toegestaan. Op de stoffige betonvloer trof de Inspectie vijf matrassen, koffers en persoonlijke eigendommen van de vijf Oekraïense werknemers aan. Op de bouwplaats waren ook een koelkast, magnetron, wasmachine en levensmiddelen aanwezig. De illegale bewoning is door de gemeente beëindigd.

De aannemer kan een boete verwachten voor illegale tewerkstelling. De Inspectie SZW zal de stillegging van de werkzaamheden pas opheffen wanneer er veilig gewerkt kan worden. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar mogelijke onderbetaling en overtredingen van de Arbeidstijdenwet.

Tewerkstellingsvergunning

Vreemdelingen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland die in Nederland willen werken, mogen alleen in Nederland werken als daarvoor een werkvergunning is verleend aan de werkgever. UWV verstrekt alleen een tewerkstellingsvergunning als aan strikte voorwaarden is voldaan. Zo mag er bijvoorbeeld geen werknemer in de EU te vinden zijn die het werk kan doen. Voor speciale categorieën gelden minder strenge voorwaarden om een werkvergunning te krijgen. Werknemers met de nationaliteit van een land van de EER mogen zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken. De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Bron: Inspectie SZW

De praktijk