Instructies niet adequaat: boete voor bedrijfsongeval blijft staan

De praktijk
Nieuwsartikel
De rechtbank wijst erop dat de inspectie voldoende heeft aangetoond dat de praktijk een andere was dan wat er op papier stond. Volgens de rechtbank was het in de praktijk niet ongebruikelijk dat werknemers elkaar hielpen met het stickeren. Daarmee worden de RI&E en werkinstructies niet in acht genomen.

Een Brabants op- en overslagbedrijf moet boete betalen voor bedrijfsongeval met vorkheftruck, omdat het te weinig heeft gedaan om het ongeluk te voorkomen. Dat blijkt uit berichtgeving van BN DeStem. Een werknemer verbrijzelde zijn voet toen hij werd aangereden door een vorkheftruck. De werkgever verweet het slachtoffer overtreding van de regels. De inspectie toonde bij de rechtbank succesvol aan dat de praktijk anders was dan de papieren werkelijkheid.

Het op- en overslagbedrijf moet een boete van 4500 euro betalen die de Inspectie SZW oplegde na een bedrijfsongeval in augustus 2018. De rechter heeft een streep gezet door het bezwaar dat het bedrijf indiende. Bij het ongeval werd een werknemer door een vorkheftruck aangereden. Het slachtoffer verbrijzelde zijn voet en hij moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen.

Beperken van risico

De inspectie SZW vond dat het bedrijf onvoldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. Het op- en overslagbedrijf in Hazeldonk verweet de werknemer dat hij zich niet aan de regels hield ten tijde van het ongeval. Hij mocht volgens de werkgever niet op de werkvloer zijn toen de vorkheftruck daar lading aan het verplaatsen was. De werknemer stond een andere lading te voorzien van stickers, wat volgens de werkinstructies niet is toegestaan.

De rechtbank wijst erop dat de inspectie voldoende heeft aangetoond dat de praktijk een andere was dan wat er op papier stond. Volgens de rechtbank was het in de praktijk niet ongebruikelijk dat werknemers elkaar hielpen met het stickeren. Daarmee worden de RI&E en werkinstructies niet in acht genomen. De werkwijze is zodoende niet adequaat, ondanks dat de werkgever deze uitdrukkelijk met de werknemers heeft besproken. De werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om aanrijdingsgevaar met een vorkheftruck te voorkomen.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Belangrijk bij het opstellen van een RI&E is dat deze ook wordt nageleefd. Daarom is het belangrijk dat de RI&E door een deskundige wordt getoetst. Met de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) maak je een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor jouw bedrijf of organisatie.

De Inspectie SZW verweet de werkgever daarnaast een gebrek aan toezicht van leidinggevenden, maar het bedrijf stelde dat er ook nog een warehouse-medewerker en een operationeel manager aanwezig waren. De aanwezigheid van deze medewerkers toont volgens de rechter niet aan wie feitelijk toezicht hield en op welke wijze dit gebeurde.

Bron: BN DeStem

Lees meer op overzichtspagina Preventie