Meer betrokken werknemers bij stimulatie gezondheid

De praktijk
Nieuwsartikel

Werknemers met een uitstekende gezondheid zijn gemotiveerder dan collega’s waarbij dit niet het geval is. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij Willis Towers Watson onder zo’n 1.000 Nederlanders.

Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat van de werknemers met een uitstekende gezondheid 45% gemotiveerd is en slechts 21% ongemotiveerd. Bij de groep werknemers die over een goede gezondheid verkeren valt op dat het percentage gemotiveerde werknemers afneemt, naar 29%. Het percentage ongemotiveerde werknemers neem toe naar 33%. Verkeren de werknemers over een slechte gezondheid, dan is de groep ongemotiveerd nadrukkelijk groter: 38% versus de groep gemotiveerde werknemers van 26%.

Oorzaken ongezonde werknemers
De grootste oorzaak voor de ongezonde werknemers is een slaaptekort. Zo geeft 89% en 81% van respectievelijk de zeer gezonde en gezonde werknemers aan minstens zeven uur slaap per dag te hebben. Terwijl dit percentage bij ongezonde werknemers ligt op 69%. De tweede meest voorkomende oorzaak is voor 62% van de ongezonde respondenten slechte eetgewoonten als onvoldoende fruit en groente. Bij de gezonde werknemers is hier slechts in 36% sprake van. Ook onvoldoende beweging is één van de hoofdoorzaken. Slechts 59% van de ongezonde groep beweegt regelmatig, terwijl dit bij de gezonde groep 69% is en bij de zeer gezonde groep 82%. Andere oorzaken van een slechte gezondheid zijn: roken, teveel alcohol en chronische aandoeningen.

Belang stimuleren gezondheid
Verder blijkt  45% van de respondenten een grote waarde hechten aan het managen van diens gezondheid. Ook werkgevers spelen hierin een rol, vinden ze. Meer dan de helft van de werknemers vindt het belangrijk dat hun werkgever hun gezondheid hoog in het vaandel heeft. Werkgevers kunnen de gezondheid van werknemers bevorderen met betere zorg- en welzijnsprogramma’s, het gebruik van Smart tech en financiële prikkels. Dat kan door gezondheidsapps en wearable devices als stappentellers. 23% van de respondenten vindt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het sturen van gepersonaliseerde berichten naar werknemers met een ongezonde levensstijl. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om hierbij rekening te houden met de recente AVG privacywet en te zorgen voor onderling vertrouwen.
 

Betaald voor gezondheid?
35% van de werknemers wil een beloning voor het nastreven van een gezonde levensstijl. Deze beloning is opgedeeld in twee typen: prestatie-afhankelijke bonussen, winstdeling of woon- en autoregelingen. Tegenover een wellness-beloning, die werknemers kunnen gebruiken voor onder meer fysiotherapie of een sportschool. Let op: volgens Lex Moerings, Head of Health & Benefits Benelux bij Willis Towers Watson is het van belang om dit niet als richtlijn te zien, zegt hij tegen de website Consultancy.  ‘Dit kan echter ook een reactie zijn op problemen die meer diepgaande antwoorden vereisen. Bovendien moet de zorg voor de gezondheid van medewerkers een gedeelde prioriteit zijn van werkgever en werknemer en mag dit niet worden gezien als een extra taak waarvoor werknemers gecompenseerd moeten worden.’

Bron: Consultancy

Lees meer op overzichtspagina Preventie