Meer geluidsoverlast in kantoortuin

De praktijk
Nieuwsartikel
lawaai kantoortuin, geluidsoverlast kantoortuin

Steeds meer mensen die in open kantoren werken hebben te maken met geluidsoverlast. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse onderzoeksbureau Oxford Economics. Sterker nog, volgens de onderzoekers heeft de geluidsoverlast een epidemisch niveau bereikt.

In vergelijking met cijfers uit eerder onderzoek, blijkt dat de omstandigheden in kantoortuinen flink verslechterd zijn. Oxford Economics interviewde voor hun rapport 500 senior executives en medewerkers die geen managersfunctie hebben uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. Deelnemers komen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten India, China en Australië. 

Cijfers van geluidsoverlast
De meerderheid van de ondervraagden stelt dat er vrijwel constant geluid op de werkvloer is. Bovendien ontbreekt het meestal aan stilteruimtes voor vergaderingen of werk dat extra concentratie nodig heeft. In vergelijking met drie jaar geleden zijn de klachten heftiger, maar de managers ervaren die problemen anders. Slechts één op de 100 werknemers geeft aan zich wel af te kunnen sluiten voor het lawaai. In 2015 kwam dit nog neer op twintig op de honderd. Toch denkt meer dan de helft van de managers dat hun medewerkers middelen genoeg hebben om zich af te sluiten van het lawaai of om het lawaai te minderen. Iets meer dan zeventig procent van de werknemers is het daar echter niet mee eens.

Slecht voor je gezondheid
De inspanningen van de werkgevers om het lawaai te verminderen, zijn dan ook niet afdoende. Dat, terwijl lawaai als afleiding van invloed kan zijn op het welzijn, de productiviteit en de financiële prestaties van werknemers. 63 procent van de werknemers zegt dat er dus geen stilteruimten zijn om geconcentreerd werk te verrichten en dat heeft een negatief effect op de productiviteit, tevredenheid en gezondheid. Bijna alle leidinggevenden vinden dat de productiviteit van werknemers zeer belangrijk is voor de financiële prestaties, maar het verband tussen lawaai, afleiding en productiviteit zien ze niet.

Minder lawaai staat voor meer winst
Overigens besteden de onderzoekers ook aandacht aan de correlatie tussen de omzetgroei van bedrijven en de manier waarop zij hun werkomgeving inrichten. Meer dat driekwart van de bedrijven die een omzetgroei van meer dan 10 procent en minder verloop hadden, geeft aan de het kantoorontwerp en het verminderen van lawaai cruciaal zijn geweest voor hun winstverhoging. Deze bedrijven handelen dan ook proactief als het gaat om geluidsoverlast door werknemers de juiste middelen te geven om zich af te sluiten van geluid.

Bron: Baaz

Training aanpak van problemen in het binnenmilieu
In bijna elk gebouw komen klachten voor over de temperatuur, luchtkwaliteit, het geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt echter maar al te vaak voor dat de problemen jarenlang blijven bestaan. Uitgeverij Kerckebosch organiseert regelmatig trainingen over wat u moet doen bij klachten over het binnenmilieu.
Lees meer op overzichtspagina Preventie