Meer inzet Inspectie SZW voor betere werkomstandigheden

De praktijk
Nieuwsartikel

De Inspectie SZW zet zich de komende vier jaar extra in voor gezond, veilig en eerlijk werken. Hiermee wil de Inspectie van SZW werkomstandigheden van werknemers verbeteren. Dat blijkt uit het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan, dat zij vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

In het Regeerakkoord staat dat er jaarlijks structureel vijftig miljoen hier naartoe gaat. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat werknemers die lange dagen maken worden onderbetaald, in slechte arbeidsomstandigheden verkeren en zelfs worden uitgebuit. Steeds vaker is er sprake van negatieve trends op de arbeidsmarkt als het inhuren van illegale werkenden en dat wil het kabinet tegengaan.

Oneerlijk werk
Meer dan helft van de investering gaat naar het thema eerlijk werk. De Inspectie legt de focus op onderwerpen als uitbuiting. Daarnaast besteden zij aandacht aan arbeidsdiscriminatie en het verminderen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De Inspectie zet hierbij vooral in op risicovolle bedrijven. Met deze plannen wordt ook het perspectief van burgers meegewogen.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie