Onderzoek naar verlagen fysieke belasting door inzet exoskelet

De praktijk
Nieuwsartikel
Exoskeletten verlagen de fysieke belasting maar de aan de inzetbaarheid zitten nog haken en ogen vast.

Door de inzet van technologie maakt de mens zich sterk en onvermoeibaar. Exoskeletten zijn een vorm van technische innovatie. De skeletten ondersteunen de armen of onderrug en verlagen zo de fysieke belasting op deze lichaamsdelen. TNO doet onderzoek naar de effectiviteit van exoskeletten en constateert dat er voor gebruik in de praktijk nog wel wat haken en ogen aan zitten.

TNO geeft een overzicht van waar we nu staan in de toepassing van exoskeletten bij fysiek zwaar werk. Een exoskelet is een omhulling die ter bescherming van het lichaam dient. De Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek maakt op basis van eigen en andere onderzoeken de stand van zaken op. Het onderzoeksbureau geeft een overzicht van de verschillende typen exoskeletten die op dit moment beschikbaar zijn, de techniek en de toepassing ervan. Op basis van onderzoeken naar de effectiviteit van de exoskeletten wordt antwoord gegeven op de vraag of exoskeletten daadwerkelijk de fysieke belasting kunnen verlagen en klachten kunnen voorkomen.

Voor- en nadelen exoskeletten

Voor toepassing van exoskeletten in de praktijk is meer nodig dan alleen effectiviteit. Daarom wordt ook de acceptatie en beleving van exoskeletten meegenomen: wat zijn voor- en nadelen van exoskeletten en hoe worden exoskeletten in de praktijk toegepast? Hieruit volgen advies- en aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling en implementatie van exoskeletten.

De exoskeletten die op dit moment worden gebruikt ondersteunen specifieke lichaamsdelen, zoals de armen of de onderrug. Ze verlagen daarbij de fysieke belasting op die lichaamsdelen. In de praktijk stelt de inzet van exoskeletten voor werk hoge eisen aan het ontwerp. Het skelet mag de medewerker niet hinderen bij de uitvoering van het werk.

De effectiviteit is dan ook sterk afhankelijk van het soort werk. Daarnaast is het belangrijk om te weten of exoskeletten arbeidsmiddelen, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen of medische hulpmiddelen zijn. Dat is van belang met het oog op de eisen die worden gesteld aan de veiligheid en gezondheid bij toepassing van exoskeletten.

Bron: TNO

Lees meer op overzichtspagina Preventie