Stresscoaches in de bouw

Duurzame inzetbaarheid
cao Bouwnijverheid maakt individuele coaching mogelijk
Achtergrondartikel

Hoge werkdruk is een probleem dat in de bouwnijverheid vooral speelt bij het uitvoerend, technisch, administratief personeel (UTA-personeel), zoals uitvoerders. Zij hebben te maken met steeds krappere planningen, minder personeel of tekeningen die keer op keer te laat zijn. Daardoor ervaart 69% van het UTA-personeel het werk als geestelijk zwaar (Arbouw, 2014). Veel uitvoerders kunnen goed met deze druk omgaan, maar in sommige gevallen ontstaan chronische lichamelijke en geestelijke klachten. Die werknemers kunnen nu, conform een afspraak in de cao Bouwnijverheid, gebruikmaken van individuele coaching door stresscoaches.

Wat is stress?
Het stresssysteem is onderdeel van het autonome zenuwstelsel dat uit twee takken (regelsystemen) bestaat met elk een tegengestelde werking:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 236,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie