Arbocatalogus Vleesverwerking mist beroepsziekte

Gezondheidsmanagement
Gevaarlijke bacterie kan hersenvliesontsteking veroorzaken
Achtergrondartikel

Het Nederlands Tijdschrift v Geneeskunde presenteert een 60-jarige man, werkzaam in de vleesverwerking. De zieke werknemer kwam bij de eerste hulp binnen met hoofdpijn, verwardheid en hoge koorts. Bloedonderzoek wees een bacteriële meningitis uit oftewel: hersenvliesontsteking. De man werd in het ziekenhuis opgenomen en herstelde gelukkig voorspoedig. Wel hield hij er een verminderd gehoor en last van draaiduizeligheid aan over. Er waren geen collega’s die dezelfde klachten hadden.

Streptococcus suis op varkensbedrijven
In ons land komt de Streptococcus suis op zeer veel varkensbedrijven voor. De bacterie kan ook bij biggen meningitis veroorzaken. Voor mensen is vooral type 2 van deze bacterie van belang. 6 Procent van de dierenartsen blijkt antistoffen tegen de S. suis te hebben tegen 1% van de varkenshouders. Het risico van besmetting onder Nederlandse abattoirwerkers en varkensboeren wordt op 3 / 100.000 personen geschat. In 2 tot 7% heeft besmetting een dodelijke afloop. In de meeste gevallen presenteert de zieke zich met een meningitis maar in zeldzame gevallen kan dat ook een ontsteking van de hartkleppen zijn.

Opsporen kwetsbaren van groot belang
Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) werd enkele jaren geleden een monteur gemeld die werkzaam was op een varkenshouderij. Hij was besmet met de Streptococcus suis en moets worden opgenomen in verband met een ontsteking van de hartkleppen (endocarditis).

Omdat er meerdere infectieziekten door varkens kunnen worden overgedragen die vooral bij kwetsbaren tot ziekte kunnen leiden (bv MRSA-dragerschap en Hepatitis E) is monitoring nodig van verhoogd kwetsbare werknemers die met varkens(vlees) werken door de bedrijfsgezondheidskundig ondersteuner.

De Arbocatalogus Vleesverwerking blijkt geen informatie over dit onderwerp te bieden, ondanks het feit dat besmetting met deze gevaarlijke bacterie een dodelijke beroepsziekte tot gevolg kan hebben.

Bron: NCvB

Literatuur:
Streptococcus suis-meningitis bij een medewerker van een vleesfabriek. De Ceuster LME, van Dillen JJ,  Wever PC, Rozemeijer W,  Louwerse ES NTVG 2012:1556;A5080

Lees meer op overzichtspagina Preventie