Aanpak van verzuim: heel veel smaken

Verzuimbeleid

In dit artikel wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan een goed verzuimbeleid moet voldoen. Verder wordt gekeken hoe het komt dat medewerkers het verzuimbeleid niet altijd als prettig ervaren.

Onlangs begeleidde ik een organisatie waarbij eerder signalen waren dat het gevoerde verzuimbeleid niet als prettig wordt ondervonden. De organisatie heeft naar aanleiding van deze signalen dit beleid deels aangepast. Helaas heeft deze wijziging niet tot het gewenste resultaat geleid. Wat is er aan de hand? Om deze vraag te beantwoorden, wordt eerst dieper ingegaan op de verschillende verzuimmodellen en waar een goed verzuimbeleid aan moet voldoen.

Verzuimmodellen

Er zijn diverse modellen die een organisatie kan hanteren om verzuim te benaderen. Achter deze modellen zit een visie. Om een model te kiezen dat aansluit bij de visie, missie en strategie van een organisatie, is het van belang om de achterliggende visie van zo’n model te kennen. 
In hoofdlijnen zijn er drie modellen, maar een mix van deze modellen is ook mogelijk: 

  • Het medisch model.
  • Het belasting/ belastbaarheidsmodel.
  • Het gedragsmodel.

Medisch model

Het medisch model is het meest traditioneel model. Dit model richt zich op de medische...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Gezondheidsmanagement